Kardiovaskulární a transplantační chirurgie, srdeční selhání a transplantační program (Cardio 1) - vědecký tým

 

doc. MUDr. Petr Němec, CSc.

Mezinárodní koordinátor

Brooks S. Edwards, M.D.

Mezinárodní koordinátor

Horng H. Chen, M.D., B.Ch.

Mezinárodní koordinátor

 

doc. MUDr. Helena Bedáňová, Ph.D.

Senior výzkumník

MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.

Senior výzkumník 

doc. MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.

Senior výzkumník

MUDr. Mgr. Jiří Pařenica, Ph.D.

Senior výzkumník

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.

Senior výzkumník

MUDr. Petr Fila

Junior výzkumník

MUDr. Vladimír Horváth

Junior výzkumník

MUDr. Petr Kuchynka, Ph.D.

Junior výzkumník

MUDr. Roman Miklík, Ph.D.

Junior výzkumník

Mgr. Eva Němcová

Junior výzkumník

MUDr. Eva Ozábalová

Junior výzkumník

Dana Ambrozková

Zdravotní laborant ve výzkumu

Bc. Pavel Hruška

Zdravotní laborant ve výzkumu

Andrea Stejskalová

Zdravotní laborant ve výzkumu

MUDr. Július Godava

Ph.D. student

MUDr. Tomáš Honek

Ph.D. student

MUDr. Anna Chaloupka

Ph.D. student

Monika Fišerová

Výzkumná sestra

Mgr. Petra Kramáriková

Studijní koordinátorka

Mgr. Eva Skalická

Studijní koordinátorka

Ing. Karla Kučerová

Asistentka