Intervenční srdeční elektrofyziologie (ICE/Cardio 3) - vědecký tým

 

MUDr. Zdeněk Stárek, Ph.D.

Principal Investigator

 

prof. MUDr. Jaroslav Meluzín, CSc.

Senior postgraduální výzkumník

Ing. Guido Caluori, Ph.D.

Postgraduální výzkumník

MUDr. František Lehar, Ph.D.

Postgraduální výzkumník

MUDr. Martin Pešl, Ph.D.

Postgraduální výzkumník

doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.

Postgraduální výzkumník

MUDr. Jiří Jež

Ph.D. student

Ing. Tomáš Kulík

Ph.D. student

MUDr. Filip Souček

Ph.D. student

Adam Wojtaszczyk, MD

Ph.D. student

Ing. Zuzana Svánovská

Biomedcínský inženýr

Ing. Alena Žbánková

Biomedcínský inženýr

Ing. Jiří Wolf

Junior inženýr

Alena Müllerová

Výzkumná sestra

Mgr. Klára Karaková

Studijní koordinátorka - mateřská dovolená

Ing. Alice Vybíralová

Studijní koordinátorka