Neinvazivní zobrazovací metody v kardiovaskulární medicíně (Cardio 5) - vědecký tým

MUDr. Marek Orban

Národní koordinátor

prof. Andreas Melzer, M.D.

Mezinárodní koordinátor

doc. MUDr. Helena Bedáňová, Ph.D.

Senior výzkumník

MUDr. Josef Kořínek, Ph.D.

Senior výzkumník

prof. MUDr. Jaroslav Meluzín, CSc. FESC

Senior výzkumník

MUDr. Roman Panovský, Ph.D.

Senior výzkumník

MUDr. Ondřej Toman, Ph.D.

Senior výzkumník

MUDr. Věra Feitová

Junior výzkumník

MUDr. Marián Felšöci

Junior výzkumník

MUDr. Lenka Kubková

Junior výzkumník

MUDr. Helena Podroužková, Ph.D.

Junior výzkumník

MUDr. Igor Suškevič

Junior výzkumník

MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D.

Junior výzkumník

Magdalena Sedláčková 

Výzkumná sestra

Ing. Tereza Pilgrová

Výzkumný technik / sestra

Alena Šálková

Výzkumný technik / sestra

Alice Tománková

Výzkumná sestra

Bronislava Vybíralová

Výzkumná sestra

Bc. Jan Hloušek

Výzkumný technik

Bc. Jan Krajíček

Výzkumný technik

Radim Sloboda

Výzkumný technik

doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.

Výzkumný technik

MUDr. Petr Novotný

Ph.D. student

MUDr. Zdeňka Pospíšilová

Ph.D. student

Bc. Katarína Marcinechová, DiS.

Studijní koordinátor

Bc. Martina Skoupá

Studijní koordinátor

Veronika Kolaříková

Asistentka