Stroke/CMP (STK/Neuro 1) - vědecký tým

 

doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.

Principal Investigator

 

Ing. MgA. Veronika Svobodová

Manažer výzkumu

MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D.

Senior postgraduální výzkumník

MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA

Senior postgraduální výzkumník

MUDr. Jiří Vaníček, Ph.D.

Senior postgraduální výzkumník

MVDr. Jana Hložková, Ph.D.

Postgraduální výzkumník

MVDr. Peter Scheer, Ph.D.

Postgraduální výzkumník

Mgr. Andrea Vítečková Wünschová, Ph.D.

Postgraduální výzkumník

Steven Simsic, BSc, BCom

Senior Application Developer

Andreea Madalina Grecu, BSc.

Application Developer

Ing. Štěpán Koudelka, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník

MVDr. Peter Scheer, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník

Ing. Klára Brabencová

Biomedicínský inženýr

MUDr. Petra Cimflová

Ph.D. student

MUDr. Vladimír Červeňák

Ph.D. student

MUDr. Michal Haršány

Ph.D. student

Ing. Jiří Kratochvíla

Ph.D. student

MUDr. Mgr. Ing. Petra Šedová

Ph.D. student

MUDr. Ondřej Volný

Ph.D. student

Pavel Hejral

Radiologický asistent

Bc. Lenka Honusová

Radiologický asistent

Eva Chalupová

Radiologický asistent

Helena Králová

Radiologický asistent

Zdeňka Krejčířová

Radiologický asistent

Kateřina Makešová

Radiologický asistent

Bc. Kateřina Moravcová

Radiologický asistent

Simona Sobotková

Radiologický asistent

Alexandra Šafránková, DiS.

Radiologický asistent

Radim Špatinka, DiS.

Radiologický asistent

Jana Balúchová

Výzkumná sestra

Lenka Žáková

Výzkumná sestra

Mgr. Svatava Kalná

Studijní koordinátorka

Ing. Michaela Oudová, Dis.

Asistentka/Technický pracovník

Hana Pokorná

Asistentka