Translační výzkum v dětské onkologii (Pediatric Oncology Translational Research, POTR) - výzkumný tým

 

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

Vedoucí skupiny


doc. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.

Senior postgraduální výzkumník

MUDr. Viera Bajčiová, CSc.

Senior postgraduální výzkumník

prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.

Senior postgraduální výzkumník

MUDr. Tomáš Kepák

Senior postgraduální výzkumník

MUDr. Zdeňka Křenová

Senior postgraduální výzkumník

prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.

Senior postgraduální výzkumník

PharmDr. Lenka Součková, Ph.D.

Senior postgraduální výzkumník / Organizační pracovník

MUDr. Danica Zapletalová

Senior postgraduální výzkumník

MUDr. Zuzana Kuttnerová

Postgraduální výzkumník

MUDr. Alexandra Martinčeková

Postgraduální výzkumník

MUDr. Ondřej Rohleder

Postgraduální výzkumník

MUDr. Klára Vejmělková

Postgraduální výzkumník