Mezinárodní projekt vývoje nového kardiostimulátoru začíná dnes

Tisková zpráva, 25.1.2017, Brno

Dr Viola Galligioni

Vývoj nové generace kardiostimulátorů, které se budou přizpůsobovat potřebám těla pacienta – to je cíl nového mezinárodního konsorcia šesti univerzit, dvou firem a Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Konzorcium získalo grant 5 mil. EUR (135 mil. Kč) z programu Future & Emerging Technologies (Budoucí a vznikající technologie) evropského programu Horizon 2020 a projekt začíná dnes po schůzce všech řešitelů v Bruselu. Grant EU umožní vývoj, testování a validaci zařízení, které pomůže pacientům s chronickými kardiorespiračními nemocemi, například srdečním selháním, srdeční arytmií, nebo dalšími poruchami jako spánkovou apnoe nebo vysoký krevní tlak.

Současné kardiostimulátory jsou založené na nefyziologických metodách regulace srdečního rytmu. Například některé využívají dat z akcelerátorů k úpravě úrovně srdeční aktivity pacienta. Tato zařízení však někdy nejsou schopna optimální stimulace podle momentálního fyziologického stavu pacienta. Pro některá chronická onemocnění, například srdeční selhání, neexistuje v současné době léčba.

Nový kardiostimulátor je bio-elektronické zařízení využívající principů nelineárních systémů, u kterých výstup není násobkem hodnoty na vstupu. Používá technologii, která napodobuje neurony a umožňuje kardiostimulátoru, aby reagoval na vstupy - fyziologické podněty z pacientova těla - nelinárně a v reálném čase, a proto více přirozeně a více v souladu s potřebami pacienta.

Tým Alaina Nogareta z univerzity v Bathu v jižní Anglii vyvinul fyzické modely schopné předvídat chování neuronů a malá neurální zařízením, která se ukázala jako efektivní v zamezení efektů srdečního selhání. Univerzita vytvořila mezinárodní konsorcium CResPace (Adaptivní-kardio-respirační kardiostimulátor) s cílem sdružení sil a prostředků potřebných k rozšíření tohoto výzkumu a jeho přenosu do praxe. Kromě FNUSA-ICRC jsou členy konsorcia také týmy z univerzit v Bristolu, Curychu, Vídně, a Utrechtu a týmy z výzkumných center forem Microsemi a Medtronic.

„Animální centrum FNUSA-ICRC bude dohlížet na provádění preklinických studií nového kardiostimulátoru“ vysvětluje Viola Galligioni, vedoucí tohoto centra. „Budeme také zorpovědní za to, aby kardiostimulátor dodržoval požadavky Úřadu pro bezpečnost potravin a léčiv USA (FDA) a britské Agentury pro regulaci léčiv a zdravotnictví (MHRA), aby kardiostimulátor mohl v budoucnu získat povolení pro výrobu a distribuci pacientům na celém světě, včetně České republiky“.

 „Chronické srdeční selhání mají až 2% obyvatel a další 1% populace trpí srdeční arytmií – ve vyšším věku se procento výskytu obou poruch zvyšuje k 10%.“ zdůrazňuje ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny Martin Pavlík“. „Kardiostimulátor má téměř 5 milionů lidí na světě. Lepší typ by jim výrazně zvýšil kvalitu života.“

„Toto je již sedmý grant z prestižního evropského programu Horizon 2020, kterého se účastníme“, doplňuje Gorazd Stokin, Chair FNUSA-ICRC. „Za poslední rok a půl jsme z něj na výzkum získali téměř 40 mil. Kč, celá třetina našich přihlášek o granty z tohoto programu byla úspěšná.“  

Kontakt
Petra Veselá, asistentka ředitele nemocnice a tisková mluvčí, tel: 604 121 122, email: petra.vesela@fnusa.cz