Tiskové zprávy http://v15.fnusa-icrc.org/cz/o-nas/tiskove-zpravy Mon, 20 Nov 2017 14:03:58 +0000 Joomla! - Open Source Content Management cs-cz icrc@fnusa.cz (ICRC) TÉMĚŘ PĚTINA CHLAPCŮ A ČTVRTINA DĚVČAT KOUŘÍ http://v15.fnusa-icrc.org/cz/o-nas/tiskove-zpravy/883-temer-petina-chlapcu-a-ctvrtina-devcat-kouri http://v15.fnusa-icrc.org/cz/o-nas/tiskove-zpravy/883-temer-petina-chlapcu-a-ctvrtina-devcat-kouri

TÉMĚŘ PĚTINA CHLAPCŮ A ČTVRTINA DĚVČAT KOUŘÍ

Tisková zpráva, 21.04.2017, Brno

Projekt Kardiovize Brno 2030 Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) v minulém roce zahájil kampaň „10 důvodů proč nekouřím.“ Projekt si kladl za cíl zvýšení informovanosti o škodlivosti kouření v předem definované cílové skupině - studentů prvních ročníků středních škol.

„V projektu jsme se zaměřili na faktické informace o důsledcích škodlivosti kouření a zdůraznění výhod, který se pojí s nekouřením. Zejména se jednalo o vyvrácení mýtů, které se vážou ke kouření a zdůraznění benefitů, které se týkají mladých lidí, a jsou pro ně důležité,“ informovala Jana Jarešová, koordinátorka projektu. Intervence byla založena na interaktivním přístupu, vhodných a specificky zacílených materiálech a pozitivní motivaci. Hlavní náplní byla realizace přednášek na středních školách, během které probíhaly diskuze se studenty. Během přednášek se distribuoval dotazník zaměřený na kouření, díky kterému se získaly cenné informace od úzce specifické skupiny. Další aktivitou bylo vytvoření facebookových stránek, které sloužily k informování a ke komunikaci se studenty.

„Cílovou skupinou byli studenti prvního ročníku středních škol se sídlem v Brně. Aktivně se do projektu zapojilo - to znamená, absolvovalo přednášku s diskuzí a vyplnilo dotazník 480 studentů. Celkem kolegové navštívili 21 tříd na 8 různých školách,“ sdělil Martin Pavlík, ředitel svatoanenské nemocnice.

„Obecně hodnotíme projekt za velmi úspěšný. Nejedná se pouze o počty zapojených studentů, ale zejména o reakce studentů, které byly buď během, nebo po přednáškách. Studenti se až překvapivě aktivně zapojovali do diskuzí a měli různé dotazy. Dokonce ještě po skončení hodiny nás sami zastavovali a ptali se na různé věci, na které nebyly během hodině čas, nebo na které se nechtěli ptát před ostatními studenty,“ doplnila Jana Jarešová. Už jenom fakt, že studenti po celou dobu vyučovací hodiny poslouchali a nevyrušovali, byl velmi dobrou zpětnou vazbou, že je informace zajímají.

Benefit pro studenty byl ve vysvětlení všech důsledků kouření komplexně. Většinou se mluví o souvislosti mezi kouřením a rakovinou plic. Snahou bylo vysvětlit, jaká všechna onemocnění kouření způsobuje nebo zhoršuje. Zdůrazněno bylo riziko kombinace kouření a hormonální antikoncepce. Pro mnohé i dospělé se jedná o zcela nové informace. Dále byla zdůrazněna fakta, která jsou pro mládež důležitá:

- jak ovlivňuje kouření vzhled,
- jak je ovlivní ekonomicky a sociálně,
- jak ovlivní jejich svobodu.

Snahou bylo také vyvrátit mýty o vodních dýmkách, cigaretách s příchutí a žvýkacím a šňupacím tabáku. Tyto produkty jsou mládeží aktuálně hodně využívány. Díky dotazníkům jsme zjistili informace o kouření u brněnské mládeže na vybraných školách (nikoliv v celém Brně). Např.:
- že kouří 18,0 % chlapců a 23,2 % dívek,
- že dívky kouří intenzivněji, nejvíce zastoupeno je příležitostné kouření, kdy kouří jenom párkrát za rok. Druhou nejpočetnější skupinou je každodenní kouření při intenzitě 0-5 cigaret denně,
- že nejvíce studentů kouří odpoledne po škole. Druhou nejpočetnější skupinou je kategorie „jiné“, ve které studenti nejčastěji doplňovali na večírku, v hospodě, s kamarády apod.
- že, se většinou ve sledované skupině jednalo „čerstvé“ kuřáky. Většina kuřáků začala před několika měsíci. Druhou nejpočetnější skupinou byli kuřáci s 1-2 letou kuřáckou historií,
- že nejvíce zastoupen důvod, proč studenti kouří, je kvůli stresu nebo naštvání. Druhým největším důvodem je to, že jim cigareta chutná. A dalším uváděním důvodem je fakt, že kamarádi kouří a kouření sbližuje lidi,
- nejpočetnějšími důvody, proč studenti nekouří uváděli, že jim kouření nic nedává. Dalším početným důvodem bylo to, že nechtějí zapáchat a že se nechtějí ovlivnit těmi, co kouří, že mají svůj rozum. Hned následoval jako důvod zdraví a fakt, že se jim to nelíbí.

Kontakt: Ing. Petra Veselá – tisková mluvčí FNUSA, tel. 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz

{gallery}tz24042017{/gallery}.

]]>
martin.zingor@fnusa.cz (Super User) Tiskové zprávy Mon, 24 Apr 2017 06:17:50 +0000
Přelom v léčbě závažných stavů imunity a osteoartrózy http://v15.fnusa-icrc.org/cz/o-nas/tiskove-zpravy/878-prelom-v-lecbe-zavaznych-stavu-imunity-a-osteoartrozy http://v15.fnusa-icrc.org/cz/o-nas/tiskove-zpravy/878-prelom-v-lecbe-zavaznych-stavu-imunity-a-osteoartrozy

Přelom v léčbě závažných stavů imunity a osteoartrózy

Výsledkem světové spolupráce Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC), české biotechnologické společnosti PrimeCell Therapeutics a korejské biotechnologické firmy HansBiomed budou léky pro léčbu osteoartrózy, revmatoidní artritidy a dalších závažných imunitních stavů. Celkové náklady výzkumu jsou odhadovány na 45-100 mil. Kč a formou klinických zkoušek by se měl buněčný lék k pacientům dostat nejpozději v roce 2019.

„Cílem PrimeCell je dostat lék k pacientům do klinických zkoušek co nejdříve ale také jej vyrábět v dostatečném množství, aby byl k dispozici pro všechny pacienty, kteří jej potřebují“ říká Dagmar Hrůzová, lékařská ředitelka PrimeCell a vedoucí výzkumu. Dostatek buněk pro výrobu léku umožní pupečník, což je unikátní zdroj kmenových buněk, který mohou rodičky pro výrobu cenného léku darovat. “Biologický odpad přeměníme v lék, aniž bychom zatěžovali dárce buněk“ vysvětluje Hrůzová. Speciální bioreaktor umožní výrobu léku v dostatečném množství a požadované kvalitě. Bioreaktor k výrobě buněčného léku doposud v České republice nikdo nepoužil.

Pro to, aby mohl být lék podáván pacientům, jsou potřeba přísné zkoušky na bezpečnost a kvalitu. „Očekáváme, že výsledkem náročného vývoje a výzkumu bude buněčný lék, který splní přísné požadavky na bezpečnost, čistotu, stabilitu a účinnost“ doplňuje Petr Beneš, vedoucí výzkumu za FNUSA-ICRC a odborník na interakce mezi buňkami. „Před schválením výroby léku bude muset být účinnost a bezpečnost ověřena v klinických zkouškách podle platné české i mezinárodní legislativy, například v naší klinicko-farmakologické jednotce a na několika dalších pracovištích,“ dodává Gorazd B. Stokin, šéf FNUSA-ICRC.

Léčebné vlastnosti nemají pouze kmenové buňky, ale také růstové faktory, které tyto kmenové buňky obsahují. Korejská biotechnologická firma HansBiomed bude popisovat charakteristiku jednotlivých buněčných produktů a navíc zkoumat jejich účinnost při kostním hojení.

Buňky z pupečníku budou použity i při léčbě závažné komplikace transplantace kostní dřeně, tzv. reakce štěpu vůči hostiteli. „Přestože transplantace vyléčí leukémii, až polovina pacientů trpí závažnými problémy po transplantaci popřípadě dokonce na tuto komplikaci umírá,“ dodává Hrůzová.

„Ze strany FNUSA-ICRC se nejedná o první spolupráci s korejskými partnery. V roce 2015 byla dohodnuta výměna výzkumných pracovníků FNUSA-ICRC a Korejským ústavem pro výzkum mozku (Korea Brain Reserach Institute, KBRI), společné výzkumné projekty a publikace, zaměřené zejména na léčbu a prevenci onemocnění mozku,“ podotkl Martin Pavlík, ředitel svatoanenské nemocnice. Dohoda o spolupráci byla tehdy podepsána v průběhu návštěvy předsedy vlády České republiky Bohuslava Sobotky v Jižní Koreji za účasti obou šéfů výzkumných organizací Suh Yoo-hun za KBRI a Gorazd B. Stokina za FNUSA-ICRC.

Kontakt za FNUSA: Ing. Petra Veselá – tisková mluvčí FNUSA, tel. 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz


MOZ 7171

 

]]>
martin.zingor@fnusa.cz (Super User) Tiskové zprávy Mon, 10 Apr 2017 01:39:11 +0000
Výzkumníci FNUSA - ICRC zkoumají vliv jógy na poruchy paměti http://v15.fnusa-icrc.org/cz/o-nas/tiskove-zpravy/877-vyzkumnici-fnusa-icrc-zkoumaji-vliv-jogy-na-poruchy-pameti http://v15.fnusa-icrc.org/cz/o-nas/tiskove-zpravy/877-vyzkumnici-fnusa-icrc-zkoumaji-vliv-jogy-na-poruchy-pameti

Výzkumníci FNUSA - ICRC zkoumají vliv jógy na poruchy paměti

Tisková zpráva, 20. 3. 2017, Brno

V Mezinárodním centru klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) v těchto dnech proto začalo zkoumání vlivu všímavosti (mindfulness) na poznávací schopnosti, deprese, pozornost a imunitní profil vzorku seniorů starších 55 let s mírnou kognitivní poruchou. Všímavost je schopnost být zaměřen na přítomný okamžik. Průměrný věk obyvatel vyspělých zemí se zvyšuje, ale současně roste počet seniorů trpících demencí, Alzheimerovou chorobou nebo jejich předstupněm, mírnou kognitivní poruchou. Výzkumníci proto intenzivně hledají různé možnosti, jak oddálit nástup a zmírnit průběh těchto onemocnění. Jednou ze zkoumaných metod je vliv meditace na oblast kognitivních (poznávacích) funkcí.

„30 dobrovolníků, kteří byli vybráni mezi pacienty účastnící se naší studie o stárnutí mozku (Czech Brain Aging Study) absolvuje 8 týdenní program mindfulness based stress reduction therapy (MBSR), využívající techniky v mnohém shodné s klasickou jógou (meditace, soustředění na dech a jiné techniky všímavosti). Trénink je vedený zkušeným instruktorem,“ vysvětluje Kateřina Sheardová, vedoucí brněnské části České studie o stárnutí mozku a lékařka I. neurologické kliniky FNUSA. „V průběhu projektu účastníci absolvují třikrát podrobné vyšetření zaměřené na kognitivní funkce, stres, úzkost a depresivitu a stav imunitního systému, poprvé před zahájením meditačního programu, druhé týden po jeho skončení, a poslední půl roku po skončení programu,“ doplňuje Sheardová.

Účastníci projektu tak absolvují paměťové testy, testy pozornosti a exekutivních funkcí, testy na úzkost a depresivitu a vyplní dotazník s otázkami odhalujícími kvalitu jejich života. Ze vzorků jejich krve bude analyzován jejich imunitní profil a z analýzy slin potom úroveň jejich stresu.

„Jóga pomáhá jako prevence mnoha nemocí, to je doloženo různými výzkumy,“ říká Kateřina Sheardová. „Pomáhá například lidem zbavit se stresu a úzkostí, což jsou rizikové faktory demence. Pomáhá i při léčbě mírných kognitivních poruch a demence, protože mírní psychické příznaky a zabraňuje jejich rozvoji. Společně s tělesným pohybem má vliv na prevenci rozvoje poruch paměti.“

Mírná kognitivní porucha je lehčí porucha pamětí nebo poznávacích funkcí. Člověk s mírnou kognitivní poruchou má s pamětí, soustředěním, rozhodováním nebo orientací o něco větší potíže, než odpovídá jeho věku, ale nesplňuje kritéria pro diagnózu demence. Na rozdíl od demence mírná kognitivní porucha nebrání v každodenních aktivitách a soběstačnosti, ale může se časem vyvinout v demenci.

„Podle současných poznatků mírnou kognitivní poruchu má přibližně 20 procent seniorů nad 65 let, tedy v České republice více než 330 tisíc lidí. Dalších minimálně 150 tisíc lidí trpí demencí a velikost obou skupin neustále roste,“ upozorňuje Kateřina Sheardová.

„Demence a Alzheimerova choroba, což je jedna z jejích forem, představují zásadní hrozbu pro budoucnost,“ doplňuje Gorazd B. Stokin, šéf Mezinárodního centra klinického výzkumu FNUSA, který je také neurologem. „Podle odhadů žilo v roce 2015 na světě téměř 50 miliónů lidí s demencí a jejich počet každých dvacet let zdvojnásobí – lze tedy předpokládat, že v roce 2035 bude mít demenci až 100 miliónů lidí.“

Projekt finančně podpořil Alzheimer nadační fond – www.alzheimernf.cz


Kontakt pro média:
Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA tel.: 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz

]]>
martin.zingor@fnusa.cz (Super User) Tiskové zprávy Mon, 27 Mar 2017 06:29:18 +0000
Duševní aktivity mohou ochránit seniory proti mírným kognitivním poruchám http://v15.fnusa-icrc.org/cz/o-nas/tiskove-zpravy/876-dusevni-aktivity-mohou-ochranit-seniory-proti-mirnym-kognitivnim-porucham http://v15.fnusa-icrc.org/cz/o-nas/tiskove-zpravy/876-dusevni-aktivity-mohou-ochranit-seniory-proti-mirnym-kognitivnim-porucham

Duševní aktivity mohou ochránit seniory proti mírným kognitivním poruchám
Tisková zpráva, 10. 3. 2017, Brno

Výzkumný projekt Mayo Clinic na kterém se podílel také šéf Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) Gorazd B. Stokin zjistil, že duševní aktivity, i pokud jsou provozované v pozdním věku, mohou chránit proti vzniku mírných kognitivních poruch, což je fáze mezi normálním stárnutím a demencí.

Studie objevila, že u kognitivně zdravých lidí ve věku 70 a více let, kteří se věnovali počítačům, ručním pracím, sociálním aktivitám a hraní stolních her, je riziko rozvinutí mírných kognitivních poruch menší než u jejich méně aktivních vrstevníků.

Během studie bylo po průměrnou dobu 4 let sledováno 1929 kognitivně normálních lidí, kteří se účastní na dlouhodobém projektu Mayo Clinic o stárnutí. Po korekci vzorku na věk, pohlaví, a dosažené vzdělání výzkumníci zjistili, že riziko vzniku mírné kognitivní poruchy se snížilo o 30 procent u účastníků, kteří používali počítače, 28 procent u účastníků, kteří se věnovali ručním pracím, 23 procent u účastníků, kteří se věnovali sociálním aktivitám, a 22 procent u účastníků, kteří hráli stolní hry.

Výsledky studie byly publikovány v článku v prestižním časopise JAMA Neurology, jednom z 12 časopisů, které vydává Americká lékařská asociace. Časopis byl založen v roce 1919 a je jedním z nejprestižnějších časopisů na světě v oblasti klinické neurologie. Všechny hlavní články jsou nejprve publikovány elektronicky na webstránce časopisu. Článek s výsledky studie se stal nejčtenějším článkem za měsíc únor, přečetlo si ho více než 15 tisíc registrovaných uživatelů.

„Časopis JAMA Neurology otiskne pouze 15 % z přijatých článků, takže fakt, že náš článek byl otištěn, je velkým úspěchem,“ říká Gorazd B. Stokin. „To, že se stal nejčtenějším článkem měsíce, je ohromující. Jsem velmi poctěn tím, že jsem spoluautorem takového článku.“

Foto: Gorazd B. Stokin, chair FNUSA-ICRCMírná kognitivní porucha je lehčí, ale mnohem častější porucha pamětí nebo poznávacích funkcí. Člověk s mírnou kognitivní poruchou má s pamětí, soustředěním, rozhodováním nebo orientací o něco větší potíže, než odpovídá jeho věku, ale nesplňuje kritéria pro diagnózu demence. Na rozdíl od demence mírná kognitivní porucha nebrání v každodenních aktivitách a soběstačnosti, ale může se časem vyvinout v demenci. „Podle současných poznatků má mírnou kognitivní poruchu v populaci seniorů nad 65 let přibližně 20 % lidí, tedy jedna pětina,“ doplňuje Stokin.

Hlavní autorem článku je Yonas Geda, psychiatr a neurolog v Mayo Clinic Arizona. Dalšími autory jsou Janina Krell-Roesch, první autor studie a postdoktorální výzkumnice v týmu dr. Gedy Program pro translační neurovědy a stárnutí, Ronald Petersen, vedoucí Studie Mayo Clinic o stárnutí, a dále pracovníci Mayo Clinic P. Venturi, A. Pink, R. Roberts, M. Mielke, T. Christianson, D. Knopman, a W. Kremers.

Foto: Gorazd B. Stokin, chair FNUSA-ICRC

Kontakt pro média:
Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA tel.: 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz

]]>
martin.zingor@fnusa.cz (Super User) Tiskové zprávy Fri, 10 Mar 2017 06:42:11 +0000
Program HOBIT, který zachraňuje životy, se zdarma otvírá všem školám http://v15.fnusa-icrc.org/cz/o-nas/tiskove-zpravy/875-program-hobit-ktery-zachranuje-zivoty-se-zdarma-otvira-vsem-skolam http://v15.fnusa-icrc.org/cz/o-nas/tiskove-zpravy/875-program-hobit-ktery-zachranuje-zivoty-se-zdarma-otvira-vsem-skolam

Program HOBIT, který zachraňuje životy, se zdarma otvírá všem školám

Tisková zpráva, 8.3.2017, Brno
Právě v těchto dnech byla oficiálně spuštěna nová, vylepšená verze vzdělávacího programu HOBIT, který žáky základních škol a víceletých gymnázií učí, jak reagovat na příznaky mozkové mrtvice a srdečního infarktu. Do inovativního multimediálního programu, který probíhá formou e-learningu, se mohou školy zapojit zcela zdarma.

Vzdělávací program HOBIT neboli HOdina BIologie pro živoT, který v roce 2013 odstartovalo Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, má za cíl předávat žákům zcela zásadní informace, díky kterým budou schopni zachránit život člověku se srdečním nebo mozkovým infarktem. To vše během jedné vyučovací hodiny. Že má HOBIT smysl, se ukázalo, když dva školáci, kteří si tímto vzděláním prošli, dokázali přivolat pomoc muži se srdeční zástavou a provést u něj resuscitaci.

Program sází na inovativní multimediální výuku s použitím simulačních videí. „Edukace probíhá on-line na počítačích, žáci postupně vyplňují jednotlivé části testu a učitel dohlíží na průběh. Je to tedy velmi jednoduché a pro učitele nenáročné, pro žáky navíc HOBIT představuje příjemné zpestření běžné školní výuky,“ uvádí manažerka programu Hana Pokorná. Vzdělávací hodina má pevně dané schéma, které je potřeba dodržet, aby bylo možné měřit efektivitu celého programu. Jeho součástí jsou i půlminutová videa, ve kterých herci reálně zobrazují příznaky onemocnění. Právě tato tzv. simulační videa, vnáší do výuky první pomoci zcela zásadní prvek a učí děti, jak reagovat na situace z běžného života. Celá hodina se s odstupem několik měsíců opakuje, aby bylo možné ověřit, jak se mění znalosti žáků v čase.

Ve školním roce 2014/2015 se uskutečnila pilotní fáze projektu, do které se zapojilo 47 škol z Jihomoravského a Ústeckého kraje. HOBITem tak prošlo už téměř 2 500 dětí a podílelo se na něm 50 pedagogů. V loňském roce projektový tým analyzoval výsledky žáků a platformu inovoval. Nová verze přináší hned několik vylepšení, klíčovou změnou je přidání doplňkových materiálů, tedy nejrůznějších pracovních listů, her a úkolů. „Z výsledků našeho výzkumu vyplynulo, že jedna edukační hodina za pololetí není dostatečná pro dlouhodobé uchování znalostí žáků. Proto jsme ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity vytvořili baterii doplňkových materiálů, které učitelé mezi jednotlivými testováními mohou s žáky vyplňovat a tím jejich znalosti dlouhodobě udržovat,“ vysvětluje garant programu Robert Mikulík.

„Na základě výsledků jsme dále modifikovali některé otázky, které se ukázaly nejasné, zkrátili jsme edukační video a identifikační dotazník a také vychytali technické mouchy. Program by teď měl být mnohem přátelštější a především efektivnější,“ dodává Pokorná.

Program HOBIT má ambici svou vylepšenou verzi rozšířit do co nejvíce škol v České republice, proto platformu, veškeré materiály i podporu nabízí zcela zdarma. Dlouhodobým cílem je vytvoření optimálního vzdělávacího modelu, který zajistí znalost populace, jak reagovat na nejzávažnější onemocnění, jakými mozkový a srdeční infarkt jsou. Na jeho vývoji realizační tým spolupracuje se zahraničními univerzitami.

Více informací najdete na www.projekthobit.cz

Kontakt:
Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA tel.: 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz
Ing. Hana Pokorná, manažerka projektu HOBIT, projekthobit@fnusa.cz

]]>
martin.zingor@fnusa.cz (Super User) Tiskové zprávy Thu, 09 Mar 2017 10:36:18 +0000
Unikátní klinicko-farmakologická jednotka pro testování nových léčiv ve FNUSA http://v15.fnusa-icrc.org/cz/o-nas/tiskove-zpravy/870-ciste-prostory-klinicko-farmakologicke-jednotky-schvaleny-k-provozu http://v15.fnusa-icrc.org/cz/o-nas/tiskove-zpravy/870-ciste-prostory-klinicko-farmakologicke-jednotky-schvaleny-k-provozu

 

Unikátní klinicko-farmakologická jednotka pro testování nových léčiv ve FNUSA

Brno, 6. března 2017

Klinicko-farmakologická jednotka Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) získala pro svou lékárenskou část osvědčení o věcném a technickém vybavení zdravotnických zařízení ve smyslu vyhlášky 92/2012 Sb. od Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Byl tak učiněn poslední krok umožňující plné využití jednotky určené k provádění klinických hodnocení nových potenciálních léčiv ve fázích I a II.

„Naše klinicko-farmakologická jednotka je na území České republiky ojedinělá svým propojením klinické části tvořící pět plně vybavených, monitorovacích lůžek pro intenzivní péči s prostory lékárny. Toto propojení umožňuje přípravu léčiv v prostředí maximální čistoty a umožňuje jejich okamžité podání subjektům ve studiích, “ sdělil Martin Pavlík, ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Čisté prostory (třídy A v B) umožňují přípravu léčiv a léčivých přípravků také pro genovou terapii v prostředí nejvyšší možné čistoty a její podání dobrovolníkům účastnícím se klinického hodnocení. Příprava v provozu tzv. čistých prostor zabraňuje kontaminaci léčivých látek prachovými a dalšími částicemi, což může vést k negativnímu vlivu jejich účinku. Zvláště důležité je omezení kontaminace při výzkumu nových léčivých látek, kdy jsou jejich účinky teprve ověřovány.

„Žádná nová léčivá látka nemůže být vyráběna a prodávána, aniž by u ní proběhla předepsaná klinická hodnocení. Ověřování účinnosti a bezpečnosti nových léčivých látek a stanovení efektivní dávky léčivé látky se provádí na klinicko-farmakologické jednotce při klinických hodnoceních fáze I a II. Léčivá látka je podána dobrovolníkům z řad zdravých jedinců nebo pacientům, jde-li o onkologickou studii za nepřetržitého dozoru personálu jednotky, který mimo jiné provádí veškeré úkony farmakokinetiky či farmakodynamiky tak, jak stanovuje konkrétní protokol,“ doplnil Martin Pavlík.

CPU1Výsledky klinických hodnocení jsou předkládány národnímu regulátorovi v zemi, ve které by výrobce chtěl léčivo registrovat a uvést tím na trh, a ten také schvaluje jejich distribuci z hlediska jakosti a bezpečnosti. V České republice je národním regulátorem Státní ústav pro kontrolu léčiv. Nedílnou součástí provádění klinických hodnocení je také důraz na dodržování etických zásad a norem, tedy ochrana pacienta, lékaře i zdravotnického zařízení a proto je vždy nutné získat také souhlas s prováděním studií od příslušné Etické komise.

Klinicko-farmakologická jednotka FNUSA-ICRC byla budována v letech 2012-2016 v rámci FNUSA-ICRC. Na jednotce proběhlo testování provozu a již v průběhu roku 2016 se zapojila do provádění prvních reálných klinických hodnocení a studií. V témže roce získala certifikát podle normy ČSN EN ISO 9001:2009, který obhájila v následném pravidelném auditu.

Klinicko-farmakologická jednotka FNUSA, foto Martina Petříková

Kontakt:  Ing. Petra Veselá – tisková mluvčí FNUSA, tel. 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz

]]>
martin.zingor@fnusa.cz (Super User) Tiskové zprávy Mon, 06 Mar 2017 11:59:24 +0000
Návštěva francouzského atašé pro vědu a vysoké školy ve FNUSA http://v15.fnusa-icrc.org/cz/o-nas/tiskove-zpravy/869-navsteva-francouzskeho-atase-pro-vedu-a-vysoke-skoly-ve-fnusa http://v15.fnusa-icrc.org/cz/o-nas/tiskove-zpravy/869-navsteva-francouzskeho-atase-pro-vedu-a-vysoke-skoly-ve-fnusa

Návštěva francouzského atašé pro vědu a vysoké školy ve FNUSA

Brno, 27. února 2017

Francouzský atašé pro vědu a vysoké školy Mathieu Wellhoff a jeho zástupkyně Julie Hallac navštívili Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny (FNUSA-ICRC), aby se seznámili s našimi aktivitami a výsledky. Diskutovali o možnostech posílení spolupráce našich výzkumných týmů s vědeckými institucemi ve Francii.

FNUSA-ICRC již má navázáno několik kontaktů ve Francii, například Dr. Vinciguerra (tým Epigenetika metabolismu a procesů stárnutí) spolupracuje s týmem v Evropském institutu systémové biologie a lékařství v Lyonu, tým Kmenové buňky a buněčná signalizace má spolupráci s Université de Montpellier, a tým Laboratorní onkologický translační výzkum spolupracuje s Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP HM). Dr. Kenneth Moya z prestižní Collége de France je od přelomu let 2013/2014 členem Mezinárodního vědeckého poradního sboru FNUSA-ICRC a každoročně navštěvuje Brno, aby se zúčastnil pravidelných hodnocení našich výzkumných týmů.

„Rozvoj spolupráce s výzkumníky francouzských výzkumných institucí je jednou z našich výzkumných priorit, protože francouzská věda má v EU významnou pozici. Francie je například třetím největším příjemcem grantů z programu EU Horizon 2020 podle finančního objemu,“ sdělil Martin Pavlík, ředitel svatoanenské nemocnice. Francouzské výzkumné instituce jsou úspěšné při žádostech o evropské granty – průměrná míra úspěšnosti napříč EU je 13 procent, ale Francie byla dosud úspěšná v téměř 17 procentech svých přihlášek (pro srovnání, Česká republika je až na šestnácté pozici mezi příjemci grantů EU a má úspešnost 13 procent). Zájem o navázání nebo rozšíření spolupráce s Francií již projevilo několik výzkumných týmů FNUSA-ICRC.

15 2 2017 Stereotaxis 1757

M. Wellhoff a J. Hallac v Centru pro translační medicínu FNUSA-ICRC

15 2 2017 CTM2 1805

M. Wellhoff a J. Hallac u přístroje STEREOTAXIS EPOCH™ v laboratoři týmu Intervenční srdeční elektrofyziologie FNUSA-ICRC
Fotografie: FNUSA - Martina Petříková

]]>
martin.zingor@fnusa.cz (Super User) Tiskové zprávy Tue, 28 Feb 2017 06:43:03 +0000
Mezinárodní projekt vývoje nového kardiostimulátoru začíná dnes http://v15.fnusa-icrc.org/cz/o-nas/tiskove-zpravy/855-mezinarodni-project-vyvoje-noveho-kardiostimulatoru-zacina-dnes http://v15.fnusa-icrc.org/cz/o-nas/tiskove-zpravy/855-mezinarodni-project-vyvoje-noveho-kardiostimulatoru-zacina-dnes Mezinárodní projekt vývoje nového kardiostimulátoru začíná dnes

Tisková zpráva, 25.1.2017, Brno

Dr Viola Galligioni

Vývoj nové generace kardiostimulátorů, které se budou přizpůsobovat potřebám těla pacienta – to je cíl nového mezinárodního konsorcia šesti univerzit, dvou firem a Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Konzorcium získalo grant 5 mil. EUR (135 mil. Kč) z programu Future & Emerging Technologies (Budoucí a vznikající technologie) evropského programu Horizon 2020 a projekt začíná dnes po schůzce všech řešitelů v Bruselu. Grant EU umožní vývoj, testování a validaci zařízení, které pomůže pacientům s chronickými kardiorespiračními nemocemi, například srdečním selháním, srdeční arytmií, nebo dalšími poruchami jako spánkovou apnoe nebo vysoký krevní tlak.

Současné kardiostimulátory jsou založené na nefyziologických metodách regulace srdečního rytmu. Například některé využívají dat z akcelerátorů k úpravě úrovně srdeční aktivity pacienta. Tato zařízení však někdy nejsou schopna optimální stimulace podle momentálního fyziologického stavu pacienta. Pro některá chronická onemocnění, například srdeční selhání, neexistuje v současné době léčba.

Nový kardiostimulátor je bio-elektronické zařízení využívající principů nelineárních systémů, u kterých výstup není násobkem hodnoty na vstupu. Používá technologii, která napodobuje neurony a umožňuje kardiostimulátoru, aby reagoval na vstupy - fyziologické podněty z pacientova těla - nelinárně a v reálném čase, a proto více přirozeně a více v souladu s potřebami pacienta.

Tým Alaina Nogareta z univerzity v Bathu v jižní Anglii vyvinul fyzické modely schopné předvídat chování neuronů a malá neurální zařízením, která se ukázala jako efektivní v zamezení efektů srdečního selhání. Univerzita vytvořila mezinárodní konsorcium CResPace (Adaptivní-kardio-respirační kardiostimulátor) s cílem sdružení sil a prostředků potřebných k rozšíření tohoto výzkumu a jeho přenosu do praxe. Kromě FNUSA-ICRC jsou členy konsorcia také týmy z univerzit v Bristolu, Curychu, Vídně, a Utrechtu a týmy z výzkumných center forem Microsemi a Medtronic.

„Animální centrum FNUSA-ICRC bude dohlížet na provádění preklinických studií nového kardiostimulátoru“ vysvětluje Viola Galligioni, vedoucí tohoto centra. „Budeme také zorpovědní za to, aby kardiostimulátor dodržoval požadavky Úřadu pro bezpečnost potravin a léčiv USA (FDA) a britské Agentury pro regulaci léčiv a zdravotnictví (MHRA), aby kardiostimulátor mohl v budoucnu získat povolení pro výrobu a distribuci pacientům na celém světě, včetně České republiky“.

 „Chronické srdeční selhání mají až 2% obyvatel a další 1% populace trpí srdeční arytmií – ve vyšším věku se procento výskytu obou poruch zvyšuje k 10%.“ zdůrazňuje ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny Martin Pavlík“. „Kardiostimulátor má téměř 5 milionů lidí na světě. Lepší typ by jim výrazně zvýšil kvalitu života.“

„Toto je již sedmý grant z prestižního evropského programu Horizon 2020, kterého se účastníme“, doplňuje Gorazd Stokin, Chair FNUSA-ICRC. „Za poslední rok a půl jsme z něj na výzkum získali téměř 40 mil. Kč, celá třetina našich přihlášek o granty z tohoto programu byla úspěšná.“  

Kontakt
Petra Veselá, asistentka ředitele nemocnice a tisková mluvčí, tel: 604 121 122, email: petra.vesela@fnusa.cz

]]>
martin.zingor@fnusa.cz (Super User) Tiskové zprávy Wed, 25 Jan 2017 13:34:30 +0000
Americká nadace s českými kořeny podporuje tým dr. Parucha http://v15.fnusa-icrc.org/cz/o-nas/tiskove-zpravy/853-americka-nadace-s-ceskymi-koreny-podporuje-tym-dr-parucha http://v15.fnusa-icrc.org/cz/o-nas/tiskove-zpravy/853-americka-nadace-s-ceskymi-koreny-podporuje-tym-dr-parucha Americká nadace s českými kořeny podporuje tým dr. Parucha

Brno, 20. ledna 2017

Kamil Paruch a jeho kolega Jakub Švenda z týmu Medicinální chemie Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) získali grant ve výši 300 000 USD (7,5 mil. Kč) od americké nadace Isabel & Alfred Bader Fund (je součástí neziskové společnosti Bader Philanthropies) pro pokračování výzkumu v organické chemii.

Grant, poskytnutý na období tří let, pomůže tomuto týmu pokračovat ve výzkumu v oblasti biomedicíny vybraných závažných onemocnění za použití metod organické chemie. Jejich výzkum v rámci FNUSA-ICRC a Masarykovy univerzity již přinesl vysoce kvalitní publikace a patenty na nové léčivé látky s potenciálním využitím coby léčiva závažných onemocnění, např. rakoviny prostaty (český patent byl udělen 14.10.2015).

Získaný grant bude doplňovat finanční zdroje, které laboratoř vedená Kamilem Paruchem a Jakubem Švendou již získala z několika národních aParuch Svenda group foto mezinárodních zdrojů. Pomůže zajistit flexibilní financování vybraných aktivit a tím bude doplňovat relativně rigidní financování ze standardních výzkumných grantů. Tím zajistí hladké pokračování výzkumů. Přispěje také ke zvýšení počtu talentovaných českých studentů chemie, hlásících se o stipendia Alfreda Badera, které umožňují studovat chemii na prestižních amerických univerzitách. Dr. Paruch i dr. Švenda v minulosti získali toto stipendium, které jim umožnilo studovat na Columbia University a Harvard University.

Fond, který podporu poskytl, je pojmenován po Isabele a Alfredu Baderových z Milwaukee (stát Wisconsin). Alfred Bader (92 let) je americký chemik, podnikatel, filantrop a sběratel umění. Narodil se ve Vídni v roce 1924, jeho otec byl českého židovského původu. V roce 1938 byl Afred Bader poslán do Anglie a poté do Kanady, aby unikl před nacismem. Po ukončení studií chemie a historie na Queens University v Kanadě přešel na postgraduální stadium chemie na Harvard University. Po několika letech působení u firmy PPG založil v roce 1954 firmu Aldrich Chemical Co., která se stala předním dodavatelem kvalitních chemikálií pro výzkumné účely. V roce 1975 se firma Aldrich spojila se společností Sigma Chemical Company a vznikla firma Sigma-Aldrich Corporation. Tu vedl Dr. Bader až do odchodu do důchodu v roce 1991. Nyní je tato firma vlastněná společností Merck. 

Alfred Bader je zmíněn v časopise Chemical & Engineering News jako jeden z předních 75 lidí, kteří přispěli k rozvoji chemického průmyslu. Za své zásluhy obdržel ocenění např. od Americké chemické společnosti, Amerického institutu chemiků, a České akademie věd, a čestné doktoráty od Purdue University, Northwestern University, University of Edinburgh, Glasgow University a Masarykovy univerzity a dalších univerzit.

Isabel Alfred Baderovi se věnují dobročinným účelům v České republice už dlouhou dobu, od roku 2015 prostřednictvím fondu, které nese jejich jméno.  Baderovi podporují české studenty chemie prostřednictvím Stipendií Alfreda Badera. Ty umožňují českým studentům studovat na Harvard University, Columbia University, Imperial College of London a University of Pennsylvania. Od roku 1994 každoročně uděluje Česká chemická společnost Ceny Alfreda Badera za výzkum v organické a bioorganické chemii. Isabel & Alfred Bader Fund dale podporuje v ČR program zaměřující se na podporu občanské společnosti, vzdělávání a kultury. Další aktivity vyvíjí v USA.

Kontakt
Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA tel.: 604 121 122,  
petra.vesela@fnusa.cz

]]>
martin.zingor@fnusa.cz (Super User) Tiskové zprávy Fri, 20 Jan 2017 14:04:16 +0000
Brňané jí málo ovoce a zeleniny! S novým rokem by měli začít žít zdravěji http://v15.fnusa-icrc.org/cz/o-nas/tiskove-zpravy/847-brnane-ji-malo-ovoce-a-zeleniny-s-novym-rokem-by-meli-zacit-zit-zdraveji http://v15.fnusa-icrc.org/cz/o-nas/tiskove-zpravy/847-brnane-ji-malo-ovoce-a-zeleniny-s-novym-rokem-by-meli-zacit-zit-zdraveji Brňané jí málo ovoce a zeleniny!  S novým rokem by měli začít žít zdravěji

,Tisková zpráva, 16.1.2017, Brno

zeleninaNámět pro novoroční závazek pro Brňany: jíst více čerstvého ovoce a zeleniny. Pouze 57 % dospělých obyvatel Brna konzumuje alespoň jednou denně čerstvé ovoce, syrovou zeleninu jí denně pouze 48,6 % a tepelně upravenou (vařenou) zeleninu pouze 8 % Brňanů. Ovoce a zelenina jsou přitom důležité pro snížení rizika vzniku srdečně-cévních chorob a některých druhů rakoviny a vitamin C obsažený v čerstvém ovoci a zelenině působí příznivě na prevenci chřipkových onemocnění. Jen něco málo přes 8 % dotázaných (5 % mužů a 11 % žen) však uvedlo, že jí ovoce a zeleninu alespoň čtyřikrát denně. Světová zdravotnická organizace přitom doporučuje konzumovat ovoce a zeleninu minimálně pětkrát denně, nejméně 400 gramů na den.

Mezi Brňany ve věku 25 až 64 let konzumuje alespoň jednou denně čerstvé ovoce pouze 57 % dospělých, syrovou zeleninu pouze 48,6 %, tepelně upravenou (vařenou) zeleninu pouze 8 %. Ukázala to průřezová studie Kardiovize Brno 2030, výzkumného programu Mezinárodního centra klinického výzkumu FNUSA-ICRC. Jen něco málo přes 8 % dotázaných (5 % mužů a 11 % žen) uvedlo, že jí ovoce a zeleninu alespoň čtyřikrát denně. Reálná konzumace v dospělé části populace je tedy mnohem nižší, než doporučovaná.

Světová zdravotnická organizace doporučuje konzumovat ovoce a zeleninu minimálně pětkrát denně, nejméně 400 gramů na den. Česká společnost pro výživu doporučuje konzumovat denně alespoň 200 gramů ovoce a 400 gramů zeleniny, včetně zeleniny tepelně upravené. Brňané by tedy měli jíst daleko více ovoce a zeleniny,“ uvedl MUDr. Ondřej Sochor, iniciátor průzkumu. „Ovoce a zelenina jsou důležitou součástí výživy s významným preventivním účinkem; jejich dostatečná konzumace je spojována se sníženým rizikem vzniku a rozvoje srdečně-cévních onemocnění a některých druhů rakoviny. Vitamin C obsažený v čerstvém ovoci a zelenině má také příznivý vliv na prevenci chřipkových onemocnění.

Ovoce a zeleninu je vhodné konzumovat s každým jídlem. Ve výživě má významnou úlohu pravidelný jídelní režim, rozložený do 5 až 6 denních porcí. Zařazení dopolední a odpolední svačiny je důležité pro zajištění dostatečného příjmu živin, vitamínů a energie (svačina má tvořit asi 5-10 % denního příjmu energie). Dopolední svačina vytvoří optimální podmínky pro dobrý výkon a soustředění v práci či ve škole. Odpolední svačina je prevencí večerního přejídání, její výběr a vydatnost je třeba přizpůsobit odpolední pohybové zátěži (sportovní a volnočasové aktivity). Vhodné je, aby byla složena z porce bílkovin (např. sýr, jogurt), polysacharidů (např. chléb), a minimálně jednoho kusu ovoce nebo zeleniny. Svačiny jsou výbornou příležitostí pro zvýšení konzumace ovoce a zeleniny.

V průřezové studii Kardiovize Brno 2030, bylo také zjištěno, že v brněnské populaci ve věkové skupině 25 až 64 let kouří 23,5 % mužů a 20,5 % žen. Bývalých kuřáků je mezi muži 31,3 % a mezi ženami 23,2 %. Celých 34 % dotázaných uvedlo, že jsou pravidelně exponováni cigaretovému kouři (pasivní kouření), a to nejčastěji v restauracích (25,5 %). Denní pasivní expozici tabákovému kouři uvedlo necelých 9 %.

Z celkového počtu 2152 respondentů bylo 77,5 % pro zřízení nekuřáckých restaurací (86,9 % ve skupině celoživotních nekuřáků a 55,3 % ve skupině aktivních kuřáků).

Alespoň jednou týdně navštěvuje restaurace a podobná stravovací zařízení 29,9 % respondentů studie, z této skupiny by 79 % preferovalo nekuřácké restaurace a 9,5 % je proti.

„Dospělí si často nejsou vědomi rizik plynoucích z pasivního kouření - účinky tabákového kouře tzv. z druhé ruky - secondhand smoke - a z pobytu v místnostech, kde se před tím kouřilo - účinky složek tabákového kouře tzv. z třetí ruky - thirdhand smoke, tj. chemických látek, které ulpívají na povrchu místnosti a v textiliích - a vystavují těmto rizikům také své děti,“ varuje Sochor. Děti nejsou podle něj dostatečně chráněny před pasivním kouřením na veřejných místech a před tabákovou reklamou. „Děti jsou ve svých postojích ke kouření ovlivněny kouřením rodičů, jejich postoji ke kouření a tabákovou reklamou. Mluvte se svými dětmi o vlivu kouření na jejich život a zdraví, aby si včas utvořily správný názor a nenechaly se posléze ovlivnit kouřícími vrstevníky,“ dodal Sochor.

Informační web pro děti o ne/kouření: http://www.nekuratka.cz/

Odkaz na stránky pro dospívající https://www.facebook.com/procnekourim/

Odborné informace o účincích kouření a možnostech léčby závislosti na tabáku: http://www.odvykani-koureni.cz/

Národní linka pro odvykání kouření pro občany ČR starší 15 let (tel: 800 350 000; PO-PÁ 10-18 hod). http://www.bezcigaret.cz/


Kontakt

Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA tel.: 604 121 122,  
petra.vesela@fnusa.cz

]]>
martin.zingor@fnusa.cz (Super User) Tiskové zprávy Mon, 16 Jan 2017 09:03:28 +0000