Demence (DEM/Neuro 2)

prof. doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.

Principal Investigator

 

zástupce MUDr. Kateřina Sheardová

 

Kontakt na asistentku

Ing. Monika Kurečková, email: monika.kureckova@fnusa.cz, tel. +420 543 184 086
(PhDr. Daria Hudspeth, email: daria.hudspeth@fnusa.cz)


Výzkumný tým


Profil

Tento podprogram je zaměřen na vytvoření rozsáhlé multicentrické databáze údajů o výskytu (epidemiologických údajů) neurologických onemocnění. Jeho součástí je Centrum pro poruchy paměti ICRC zabývající se diagnostikou a terapií pacientů s poruchami paměti

Cíle

 • Vytvoření databáze (ICRC/FNUSA, Univerzitní nemocnice Motol, Mayo Clinic) s údaji popisujícími změny struktury a metabolismu mozku v čase u seniorské populace, pacientů s mírnou kognitivní poruchou a Alzheimerovou chorobou.
 • Vytvoření banky biologických vzorků z krve a mozkomíšního moku za účelem genetické a biochemické analýzy v budoucnu u jedinců, kteří v průběhu sledování onemocněli Alzheimerovou chorobou.
 • Vytvoření databáze výsledků kognitivních testů získaných pomocí vyšetřování speciálními neuropsychologickými protokoly a testy zaměřenými na postižení paměti hipokampálního typu jako časného projevu Alzheimerovy choroby.
 • Vytvoření databáze MRI snímků pro sledování atrofie mozku v čase u pacientů s kognitivním postižením, zavedení pokročilých MRI zobrazovacích technik do diferenciální diagnostiky pacientů s demencí.

Projekty

 • FNUSA-ICRC Věda pro zdraví: Podpora popularizace lékařského výzkumu (OP VK)
 • Human Human Bridge for Strengthening Integration of ICRC into European Research Area (ICRC-ERA Human Bridge, 7. RP)
 • ICRC Human Bridge - podpora studijních pobytů českých vědců v zahraničí II: Inkubátor mladých talentů II. (OP VK)
 • ICRC PartnerNet - Partnerská síť výzkumné spolupráce (OP VK)
 • MEDINFO - informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory (OP VaVpI)
 • Veřejnost, praktiční lékaři a Alzheimerova nemoc. I s poruchou paměti je třeba přijít včas (Národní akční plány a koncepce, MZ ČR)
 • Mayo Foundation Translational Research Fellowship Award – Episodic excessive caloric intake, cognitive function and stress (Mayo Foundation)

Publikace