Kardiovize Brno 2030 (KV/Cardio 6) - vědecký tým

 

MUDr. Ondřej Sochor, Ph.D.

Principal Investigator

 

prof.  MUDr. Renata Cífková, CSc.

Senior postgraduální výzkumník

Mgr. Martin Čuta, Ph.D.

Senior postgraduální výzkumník

Narine Movsisyan, MD

Senior postgraduální výzkumník

doc. MUDr. Roman Panovský, Ph.D.

Senior postgraduální výzkumník

Ing. Hana Ross, Ph.D.

Senior postgraduální výzkumník

prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.

Senior postgraduální výzkumník

MUDr. Věra Feitová

Postgraduální výzkumník

MUDr. Pavel Homolka, Ph.D.

Postgraduální výzkumník

MUDr. Eva Závodná, Ph.D.

Postgraduální výzkumník

MUDr. Peter Wohlfahrt

Postgraduální výzkumník

MUDr. Tatiana Uhliarová

Výzkumník

Bc. Dominik Černý

Ph.D. student

Ing. Martin Homolka

Ph.D. student

Ing. Jana Hrušková

Ph.D. student

Ing. Nikola Kiácová

Ph.D. student

MUDr. Šárka Kunzová

 Ph.D. student

MUDr. Jiří Lešovský

Ph.D. student

MUDr. Petr Novotný

Ph.D. student

MUDr. Robert Prosecký

Ph.D. student

Ing. Tomáš Holeček

Biomedicínský inženýr

Hana Bauerová

Výzkumná sestra

Hana Krištofová Pernicová

Výzkumná sestra

Mgr. Pavlína Prosecká

Výzkumná sestra/Studijní koordinátorka

Alena Zajíčková

Výzkumná sestra

Bc. Jan Hloušek

Radiologický asistent

Bc. Ondřej Krajíček

Radiologický asistent

Radim Sloboda

Radiologický asistent

Mgr. Jana Jarešová

Studijní koordinátorka