Software – databáze výzkumných studií

Funkční databáze pro archivaci a zálohování výzkumných dat

Popis software

Organizování, zpracování, archivace a zabezpečení dat, získaných v rámci všech druhů výzkumných protokolů. Výzkumná databáze (RsDB) zavádí jednotný a přehledný systém pro strukturalizaci výzkumného projektu od zadání, resp. popisu projektu, až po výsledky. Základním úkolem RsDB je bezpečná archivace souborů s daty generovanými v rámci dané studie (např. 2D data (snímky a videosmyčky z modalit), signálová data (EKG, EEG, EMG), zpracovaná data a výsledky) a pro přehlednost také dokumentů souvisejících se studií, nebo protokolem (např. popis projektu, protokoly pokusů, informovaný souhlas, odborné články, výsledky zahraničních studií, vlastní poznámky, atd.). V zásadě je tedy možné dělit informace uložené v RsDB na dokumentaci a vlastní výzkumná data. V případě potřeby je možné uložit programy třetích stran, pokud je na nich závislé zpracování dat. RsDB zavádí systém klíčových slov, čímž umožňuje podstatně rychlejší vyhledávání souborů než standardními prostředky operačního systému. Uživatelé systému mohou být rozděleni do několika kategorií s různou úrovní přístupu ke studii v RsDB. Uživatelé mohou být součástí několika studií s rozdílnými pozicemi. Principal investigator rozhoduje o zařazení jednotlivého výzkumníka do studie, resp. projektu, přiděluje mu pracovní pozici a úroveň přístupu.

Technické parametry

Server systému je postaven na operačním systému Linux – Debian s instalací databázového engine PostgreSQL, v němž byla vytvořena databáze ICRC. Každý uživatel – klient je autorizován, je implementováno šifrování, autorizace serveru vůči klientovi i autorizace klienta vůči serveru.

Informace pro zájemce o stažení software

Sofware lze bezplatně získat po vyžádání na e-mailové adrese pavel.leinveber@fnusa.cz.

Oceníme jakékoliv komentáře a připomínky, které umožní efektivní upgrade softwaru.

bme sf4x