Software pro semiautomatické rozměřování vzdáleností pro výpočet PWV

(rychlosti šíření pulsní vlny)

Popis software

Software umožňující interaktivní rozměření vzdálenosti elektrod z fotografii s následným výpočtem vzdáleností pro výpočet rychlosti šíření pulsní vlny. Tělo programu je vytvořené v programovém prostředí MATLAB. Pro maximální uživatelskou nenáročnost je implementována navigace v rámci jednotlivých kroků výpočtu. Zpracované výsledky je možné exportovat do xls souboru.

Technické parametry

Software umožňuje interaktivní rozměření vzdáleností elektrod 18-ti kanálové bioimpedance z fotografii s následným výpočtem vzdáleností pro výpočet rychlosti šíření pulsní vlny. Program vyžaduje načtení čelního a zadního pohledů pacienta focených za stejných podmínek s rozapaženýma rukama. Dále jsou vyžadovány výška a rozpětí rukou pacienta. Pro maximální uživatelskou nenáročnost je implementována navigace v rámci jednotlivých kroků výpočtu. Zpracované výsledky je možné exportovat do xls souboru. Tělo programu je vytvořené v programovém prostředí MATLAB.

Informace pro zájemce o stažení software

Sofware lze bezplatně získat po vyžádání na e-mailové adrese pavel.leinveber@fnusa.cz.

Oceníme jakékoliv komentáře a připomínky, které umožní efektivní upgrade softwaru.

 

bme sf3x