Universal data-logger

Program pro akvizici libovolného počtu signálů snímaných pomocí produktů firmy National Instruments

Popis software

Program pro akvizici 38 signálů snímaných pomocí USB karet firmy National Instruments(NI USB 6215 a NI USB 6218), který disponuje možností časově neomezeného záznamu dat se zvolenou vzorkovací frekvenci (500, 1000, 1500, 2000 Hz). Jeho výhodou je zejména bezztrátovost dat, protože data jsou průběžně ukládána na pevný disk počítače. Ze snímaných 38 signálu je ukládáno pouze prvních 20 kanálů a zbylých 18 je použito pouze pro zobrazení připojených signálů a jejich monitorování. Mimo záznam a zobrazeni dat je možné využít podpůrné funkce pro generování signálu, tvorbu poznámek synchronizovaných se zaznamenávanými daty a měření casu. Celý program je vytvořen v programovém prostředí LabView.

Technické parametry

Software je primárně určen pro akvizici USB měřícími kartami NI USB 6215 a NI USB 6218 od firmy National Instruments. Prakticky lze však využít jakoukoliv dvojici USB měřících zařízení od NI, která bude splňovat požadavek na dostatečnost vstupních portu a propojitelnost synchronizačním kabelem.

Počet měřených kanálů: 38

Počet nahrávaných kanálu: 20

Vzorkovací frekvence: 500, 1000, 1500, 2000 Hz

Informace pro zájemce o stažení software

Sofware lze bezplatně získat po vyžádání na e-mailové adrese pavel.leinveber@fnusa.cz.

Oceníme jakékoliv komentáře a připomínky, které umožní efektivní upgrade softwaru.

 

sw akvizice signalu