Software pro automatickou detekci vysokofrekvenčních oscilací


Popis

Software pro automatickou detekci vysokofrekvenčních oscilací slouží k automaickému zpracovaní intrakraniálních EEG signálů, které jsou získávány při monitoraci pacientl s farmakorezistentní epilepsií.
Autor: Ing. Jan Cimbálník
 

Technické parametry

Software využívá metematických metod pro transformace EEG signálů do 2D matice, na které pak probíhá detekce vysokofrekvenčních oscialcí a výpočet jejich příznaků pro následné vyhodnocení a shlukové analýzy. Lze ho využít zejména pro studium patologických a fyziologických vysokofrekvenčích oscilací a pro jejich rozlišování na základě vstupních kritérií (anatomické struktury, behaviorální stavy, apod.).

Kontaktní e-mail pro stažení sw – ott@fnusa.cz

 
 sw04

Příklad detekce vysokofrekvenční oscilace v matici transformovaného signálu intrakraniálního EEG