Software pro precizní diagnostiku intrakraniálních aneurysma


Popis

Software určený k detekci hemodynamiky mozkových aneuryzmata. Program umožňuje spolehlivější měření toku krve v mozkových aneurismata.
Autor: Doc. MUDr. Daniel Hořínek, Ph.D.
 

Technické parametry

Algoritmus/software, umožňjící hodnocení toku krve v mozkových aneurysmatech. SW umožňuje precizní analýzu obrazu s využitím algoritmu vyvinutého na Matematickém ústavu Karlovy Univerzity a Mayo Clinic. SW umožňuje zlepšení skóre detekce pro všechny kombinované snímače. Průměrné číslo hodnoty se zlepšilo z 0.655 na 0.759, což naznačuje změnu v čísle hodnoty, kterou lze přisoudit počítačem podporované diagnostice o 0.10 (95% CI, 0.03– 0.18). Počítačem podporovaná diagnostika malých mozkových aneurysmat na MRA vede k významnému zlepšení v jejich detekci. Protože MRA je nejčastěji využívanou metodou pro detekci a navazujícího vyšetření pacientů s neprasklými mozkovými aneurysmaty, zlepšená detekce je klinicky relevantní.Evaluace mozkové hemodynamiky za využití CFD studií dále vede k lepšímu porozumění rizikových faktorů vedoucích k jejich růstu a prasknutí. S matematickým modelem jsme schopni popsat hemodynamiku každého individuálního aneurysma, což nám umožnuje zlepšený odhad těchto rizik. 
SW je volně bezplatně přístupná na vyžádání. Kontaktní e-mail pro stažení sw – ott@fnusa.cz
 
sw06

Obr. 1: Příklad vyšetření vizualizace u pacienta bez intrakraniálního aneurysma. CAD výstupy jsou zobrazeny jako modré tečky na různých MRA projekcích (zde zobrazeno jako šedé tečky)

 
sw06b

Obr. 2: Střihové napětí u aneuryzmat segmentovaných z CTA (první řada) a MRA (druhá řada) pro každý případ

 
sw06c

Obr. 3: Tlak na stěnu prasklého aneurysma s oblastí vyššího tlaku v místě ruptury (černá šipka)