Mezinárodní centrum klinického výzkumu

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC)

srdečně zve na

6. partnerské fórum

na téma

zdravotnické prostředky 2:

Vybrané aspekty problematiky ZP

a její legislativní souvislosti

čtvrtek 2. června 2016

od 8:30 do 13:00

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53,

budova B1, přednáškový sál, 6. patro

  • Aktuality z oblasti zdravotnických prostředků a legislativní souvislosti
  • Problematika klinických studií ZP
  • Praktické rady pro zadávání klinických zkoušek ZP
  • Možnosti spolupráce v oblasti realizace klinických studií

V rámci úvodního bloku bude představeno vybrané technologické vybavení FNUSA-ICRC využitelné průmyslovými partnery pro smluvní výzkum nejen v oblasti zdravotnických prostředků, ale i léčiv a léčivých přípravků.

Fórum je určeno nejen těm, kdo se zabývají vývojem, výrobou a registrací zdravotnických prostředků, ale i farmaceutickým firmám a výrobcům léčiv.

Bezplatná účast je možná po předchozí registraci na martina.petrikova@fnusa.cz, a to nejpozději do 20. května 2016. Počet míst je limitovaný.

V případě dotazů prosím kontaktujte Mgr. Martinu Petříkovou na tel. 723 394 120.

 

Program:

8:30 – 9:00

Registrace účastníků

 

9:00 – 9:30

Úvodní slovo, představení FNUSA-ICRC + OKS

 

Mgr. René Samek, MA, MSc.

Ředitel pro strategická mezinárodní partnerství

FNUSA-ICRC

 

Ing. Lucie Tesárková

Oddělení klinických studií

FNUSA-ICRC

9:30 – 10:15

Provádění klinických zkoušek zdravotnických prostředků + upozornění na nejčastější chyby při provádění zkoušek ZP

                                                                    

MVDr. Irena Víchová

                                                     Sekce zdravotnických prostředků

                                                                                                 SÚKL

10:15 – 10:30

Přestávka

 

10:30 – 11:00

 

 

Praktické zkušenosti s vývojem a zkoušením implantabilních zdravotnických prostředků

MUDr. Jiří Seménka

Výzkumný tým akutní koronární syndrom

FNUSA-ICRC

11:00 – 11:30

 

 

Aktuální situace v oblasti evropských nařízení

 

                                                                 Mgr. Kateřina Pavlíková

                     Odbor farmacie, oddělení zdravotnických prostředků

                                                           Ministerstvo zdravotnictví ČR

11:30 – 12:00

Právní regulace výzkumu na zakázku (smluvního výzkumu). Zaměřeno zejména na novou úpravu ve sdělení Komise - Rámci pro státní podporuvýzkumu, vývoje inovací (VaVaI)

 

Mgr. Matěj Kliman

AK Zuska, Holec, Advokáti

12:00 – 12:15

Přestávka

12:15 – 13:00

Prostor pro individuální konzultace