Alzheimer je na vzestupu. Česko si s tím neví rady

31.07.2014 - Lidové noviny

Často se na ni zapomíná. Jak by ne: je to jeden z jejích příznaků. Míněna je obávaná Alzheimerova choroba, jež postihuje asi 140 tisíc Čechů.(...). V samotné léčbě je Česko na světové úrovni. „Jediné úskalí je častý pozdní příchod pacienta ke specializovanému lékaři, bagatelizace příznaků pacientem, rodinou i praktickým lékařem. Stále u nás však selhává terciální péče o pacienty v pozdních stadiích onemocnění. Postrádáme též národní plán péče o tyto pacienty a podporu výzkumu,“ řekla LN Kateřina Sheardová z brněnského ICRC.

Obávaná nemoc už v tuzemsku zasáhla na 140 tisíc lidí. Na Západě prevence její postup zpomalila.

Praha - Často se na ni zapomíná. Jak by ne: je to jeden z jejích příznaků. Míněna je obávaná Alzheimerova choroba, jež postihuje asi 140 tisíc Čechů. Projevuje se hlavně ve vyšším věku ztrátou orientace i myšlenkových schopností. Česko na tuto hrozbu téměř nereaguje. Na rozdíl od jiných zemí, které přišly s plány prevence, léčby a sociálního začleňování pacientů. Třeba ve Francii si ho vzal za svůj tehdejší prezident Nicolas Sarkozy, v Británii zase premiér David Cameron. Zmíněným zemím se péče začíná vyplácet, neboť tempo růstu počtu nemocných se v nich pozvolna zpomaluje.

Ročně 600 miliard dolarů „V Česku byl, plán alzheimer‘ přislíben již v roce 2010, ale stále čekáme, zda se někdo z politiků bude o toto téma zajímat, “řekla LN Iva Holmerová, předsedkyně České alzheimerovské společnosti. Národní strategie by měla nabídnout jasné cíle, postupy, zodpovědnost za jejich splnění. A také najít peníze na včasnou diagnostiku nemoci, ale i pomoc ústavům a rodinám, jež se o příbuzné s tímto typem demence starají. Společnost by se o „alzheimera“ zajímat měla. Se stárnutím populace rostou i počty nemocných – do roku 2050 se mají v ČR zdvojnásobit. S tím jsou spjata třeba i ekonomická rizika, podle odhadů si péče o nemocné celosvětově vyžádá každý rok přes 600 miliard dolarů.

Marná snaha odborníků Potřebnost národní koncepce potvrzují i další experti. „Je nutné vypracovat,plán alzheimer‘, k němuž se zavázala vláda již před řadou let, ale i přes snahu odborné veřejnosti se nepokročilo kupředu. Tím zaostáváme za všemi zeměmi západní Evropy. Chybí rámec sociální, ekonomický a politický,“ řekl LN Jakub Hort z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, jenž se výzkumu nemoci věnuje i v novém centru ICRC.

Ministerstvo o přislíbené strategii ví. „Do konce roku 2014 by měl resort předložit vládě ke schválení národní akční plán,“ tvrdí mluvčí ministerstva Štěpánka Čechová.

Význam preventivních programů potvrdily i údaje diskutované na červencové vědecké konferenci v Kodani. Zúčastnilo se jí deset vědců z Česka. „Nárůst počtu výskytů Alzheimerovy choroby se ve vyspělých zemích asi o pět až deset procent zpomalil, neboť mezi rizikovými faktory hraje roli zřejmě vysoký krevní tlak a cukrovka, jež se ve vyspělých zemích lépe léčí. Celkově však odhady 35 milionů nemocných celosvětově spíše narostly, protože údaje z rozvojových zemí byly upřesněny směrem nahoru,“ říká Hort, šéf sekce kognitivní neurologie České neurologické společnosti. Do mezinárodní rodiny byl v Dánsku přijat český Alzheimer nadační fond.

Lepší zacílení i ve vědě V samotné léčbě je Česko na světové úrovni. „Jediné úskalí je častý pozdní příchod pacienta ke specializovanému lékaři, bagatelizace příznaků pacientem, rodinou i praktickým lékařem. Stále u nás však selhává terciální péče o pacienty v pozdních stadiích onemocnění. Postrádáme též národní plán péče o tyto pacienty a podporu výzkumu,“ řekla LN Kateřina Sheardová z brněnského ICRC.

„Výzkumné prostředky nejsou podle mého názoru využity efektivně. V zahraničí se organizují roky a desítky let trvající epidemiologické studie, které nyní přinášejí první výsledky. U nás až dosud podobné podklady zcela chyběly, zde nesmírně zaostáváme,“ tvrdí Hort.

„Důraz na prevenci je v západní Evropě a USA větší než v ČR. Veřejnost je o chorobě lépe informována a více spolupracuje na výzkumu, je ochotnější zapojovat se do vědeckých studií,“ doplňuje docent. Současné léky jen zmírňují příznaky a průběh nemoci. „Zatím však bohužel není ani v brzkém dohledu – zhruba deseti let – lék, který by nemoc vyléčil. Ukazuje se však, že prevence může významně oddálit první příznaky,“ uzavírá Holmerová.

Článek ke stažení zde

Zdroj: Lidové noviny vydané dne 31. 7. 2014