Málokdo pozná mozkovou mrtvici

15. května 2013, Právo, Region Morava a Slezsko, str. 12     

Potácející se a s obtížemi artikulující člověk nemusí být opilý. Jsou to typické příznaky mozkové mrtvice, kromě dalších.

Problém je v tom, že často se tak postiženému nedostane včasné pomoci, protože lidé kolem prostě nepoznají nebezpečí. Problém je to celospolečenský, protože mozková mrtvice neboli iktus je pro většinu české populace velká neznámá.

V zájmu nápravy vznikl v Brně dvouletý projekt HOBIT – HOdina BIologie pro živoT. Jeho autoři si kladou za cíl naučit žáky a studenty rozpoznat příznaky mozkového i srdečního infarktu.

Jedním z impulsů byl velmi špatný, fakticky nulový efekt dřívější kampaně.

Jak Právu sdělil autor a garant projektu HOBIT Robert Mikulík, vedoucí iktového programu ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, v letech 2005 až 2009 bylo publikováno na toto téma na tisíc osvětových příspěvků, ale průzkum ukázal, že se za tu dobu nijak nezvýšila obecná povědomost o prevenci a o laické pomoci.

 „Přitom iktus je druhou nejčastější příčinou úmrtí a nejčastější příčinou trvalé invalidity celosvětově. Každý druhý v Česku zemře na mozkové a srdeční infarkty. Lékaři by dokázali mnoha úmrtím zabránit, kdyby lidé věděli, jak na prvotní příznaky správně reagovat,“ říká Mikulík. Ukázalo se, že bez efektu je osvěta i formou reklamy. O to víc nadějí nyní odborníci vkládají do nového projektu. Těžištěm bude populárně naučný snímek pro předmět biologie v 8. a 9. třídách. Doplněn bude projekt mj. soutěžemi mezi školami ve znalostech a dovednostech. Zatím bude pouze v Jihomoravském kraji, zapojeno je 37 základních škol i víceletých gymnázií. Kampaň zasáhne na 2500 žáků a studentů a 45 pedagogů.

Přímo pro kantory proběhne řada workshopů, zprovozní se webové stránky jako komunikační platforma pro lékaře, pedagogy i širokou veřejnost.

Příznaky mozkové mrtvice

Ztráta svalové síly a poruchy koordinace, znecitlivění a otupení v některých částech těla, neschopnost správně artikulovat, porucha rovnováhy, intenzívní bolest hlavy, porucha vědomí a křeče, poruchy zraku, skleslý ústní koutek, brnění končetin nebo tváře a vůbec jakékoli jiné náhlé přechodné zhoršení zdravotního stavu.

Jan Trojan