Spojení soukromého sektoru s vědou a výzkumem přináší inovace

20. března 2012, BusinessInfo.cz

Technologie zvyšující přesnost obráběcích strojů, odolnější a kvalitnější vozovky díky využití odpadního materiálu, inovativní sanační materiál pro restaurování památek dle norem EU a úspěšná produkce žádaných novinek na dynamickém trhu vůní - to jsou přínosy vítězných projektů soutěže Nejlepší spolupráce roku mezi firmami a výzkumnou sférou, která hodnotila příklady úspěšné synergie, kdy spojily síly věda a výzkum se soukromým sektorem.

Výsledky soutěže vyhlásily na konci února Americká obchodní komora v ČR, Sdružení pro zahraniční investice – AFI a Technologická agentura ČR v rámci Festivalu Česká inovace v Národní technické knihovně v Praze. Soutěž je organizována pod záštitami Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Soutěž Nejlepší spolupráce roku mezi firmami a výzkumnou sférou si klade za cíl zvyšovat povědomí o úspěšných příkladech aplikace vědeckých poznatků do praxe a povzbuzovat takovou spolupráci i v budoucnu:„Potenciál české vědy je a vždy byl, zvláště v technických odvětvích, ohromný. Nedostatek financí a marketingového know-how ve výzkumných institucích má však za následek jeho nedostatečné vytěžení. Mnoho nápadů tak nemá šanci přesáhnout hranice vědeckých pracovišť a být úspěšně uvedeno na trh,“ říká Petr Hájek, předseda Kontrolní komise Sdružení pro zahraniční investice – AFI. Technologický vývoj a inovace jsou přitom pro průmyslově orientovanou ekonomiku, jakou je ta česká, prakticky nezbytné. Jak potvrzuje Weston Stacey, výkonný ředitel Americké obchodní komory v ČR: „Růst HDP a konkurenceschopnost země je závislá na typu inovací, na něž se zaměřuje. Intenzivní spolupráce podniků s výzkumem s sebou nese šanci, že výzkum a inovace začnou reálně přispívat k růstu České republiky.“

...

Zcela výjimečný projekt přihlásila Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Mezinárodní centrum klinického výzkumu, jehož cílem je vybudovat nově koncipované klinicko-výzkumně vzdělávací centrum, které reflektuje očekávané potřeby lékařského výzkumu ve 21. století. Na navrženém systému spolupráce, který by měl urychlit lékařský pilotní výzkum a vývoj až o 50 %, by se měly podílet české a světové univerzity, americká Mayo Clinic a více než 30 partnerských organizací z řad průmyslových firem.

...

Celý článek byl na: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/vzdelavani-veda-a-vyzkum/spojeni-soukromeho-sektoru-s-vedou/1000504/63570/