Svatoanenská nemocnice v Brně rozvine spolupráci s firmami 

Brno, ČTK, 20. května 2011

Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně bude ve spolupráci se soukromými firmami vyvíjet nové léky, lékařský materiál i postupy. Získala šest takzvaných inovačních voucherů, jejichž prostřednictvím Jihomoravský kraj a Brno přispívají na spolupráci firem a veřejných institucí. Zájem o dotovanou spolupráci překročil možnosti dotačního titulu, a tak se inovační vouchery losovaly. Nemocnice jich připravila 15, uspěla se šesti.

Ředitel Petr Koška označil dnes začátek spolupráce s šesti firmami za zlomový bod. Podle něj se díky tomu rozvíjí směr nemocniční práce, který se má naplno rozběhnout v Mezinárodním centru klinického výzkumu (ICRC). V areálu nemocnice se letos začalo stavět, brněnští lékaři ve spolupráci s experty americké kliniky Mayo tam budou vyvíjet nové metody a postupy léčby nemocí srdce, cév i mozku.

Spolupráci Brňanů s Američany je přímo na míru šitý jeden z projektů, při kterém bude nemocnice spolu s firmami zkoušet techniku, která umožní komunikovat v reálném čase přes Atlantik, systém umožňující lépe využít magnetickou rezonanci a stenty pro vyztužení tepen, které se do cévy vhojí. Další projekt se týká marketingu - nemocnice bude s firmou vyvíjet postup, který umožní pomocí oční kamery, EKG a dalších nástrojů vyhodnocovat úspěšnost reklamy. Bude se podílet i na vývoji katalyzátorů, které umožňují odbourat vybrané toxické látky z prostředí.

Firmy, které budou s nemocnicí spolupracovat, mohou získat na projekty 150.000 korun, vyžadovaná je pětadvacetiprocentní spoluúčast. Letos dostalo Jihomoravské inovační centrum (JIC), které má program na starosti, 210 žádostí. Štěstí při losování mělo 51 z nich, další tři obdržely peníze přímo. Podle Michaely Šuleřové z JIC je dotace relativně nízká, má mít ale hlavně motivační účinek, tedy přimět partnery, aby spolupráci začali plánovat. "Když se dohodnou na spolupráci, často funguje, i když nejsou vylosováni a inovační voucher nedostanou," uvedla.

JIC usiluje o to, aby v kraji do roku 2020 bylo každé 20. pracovní místo v high-tech oboru. "Tato místa nejvíc přispívají ke zvyšování konkurenceschopnosti a kvality života," uvedla Šuleřová. Přispět k tomu mají i evropské peníze - žadatelé z regionu získali z Evropské unie na výzkumné projekty 17 miliard korun.

Lucie Kučerová

Další informace je možné nalézt také zde