Společné zasedání vědecké a dozorčí rady projednalo další směřování FNUSA-ICRC

Společné zasedání Dozorčí rady a Mezinárodního vědeckého poradního sboru se uskutečnilo tento týden v brněnském Mezinárodním centru klinického výzkumu FNUSA-ICRC. Cílem bylo zhodnotit předchozích pět let činnosti FNUSA-ICRC, konzultovat budoucí směřování Centra od 1. ledna 2016 a zvýšit kvalitu výzkumu. Akce, která do města pod Špilberkem přivedla vědce a externí hodnotitele z celého světa, se konala podruhé v historii vědeckého centra. Nechyběli koordinátoři mezinárodní spolupráce, šéfové vědeckých týmů i vedoucí administrativních oddělení.

Program jednání byl velice intenzívní a účastníci se shodli na významném přínosu akce pro budoucí rozvoj Centra jak v krátkodobém, tak v dlouhodobém měřítku.Většina účastníků jednání zdůraznila zásadní význam ICRC pro region i pro Českou republiku stejně jako důležitost Joint Meeting pro budoucí rozvoj ICRC. Na druhou stranu identifikovali externí hodnotitelé využívání lidských zdrojů jako oblast s velkým potenciálem pro zlepšení. Účastníci jednání také doporučili modifikaci struktury Joint Meeting, kdy by rozvolnění agendy výzkumných týmů do více dnů umožnilo detailní diskuzi následující po každé prezentaci.

Hana N. Dawson, PhD z Lékařské fakulty Dukeovy univerzity hodnotí Joint Meeting jako velice přínosný, nicméně příliš náročný z důvodu mnoha prezentací, které měly být rozloženy do dvou dnů. V rámci krátkodobé perspektivy budoucího směřování ICRC zdůrazňuje potřebu snížení administrativní zátěže. V rámci dlouhodobé perspektivy by mělo být zapojeno více žen do vědy a výzkumu.

Robert G. Will, CBE MA (Cantab) MD MB BChir FRCP FMedSc z Edinburské univerzity potvrzuje,že interní restrukturalizace ICRC byla nevyhnutelná také z důvodu návaznosti na změnu finančního rámce. Tyto změny umožní výzkumu v rámci ICRC stát se produktivnějším. Období 9 měsíců, které uplynulo od prosince 2014, kdy se konal první Joint Meeting, je však příliš krátké, aby přineslo skutečné výzkumné výstupy.

Prof. John Cleland z Kardiologické nadace na Univerzitě v Hull hodnotí Joint Meetingpřínosný, ale příliš intenzívní. Projekt ICRC byl dobře zahájen, ale opravdovou výzvou je jeho udržení. Úroveň angličtiny mezi vedoucími výzkumných týmů je dobrá. Hrozbu pro Centrum naopak představuje nedostatek vysoce impaktovaných článků. ICRC je jedno z nejlépe vybavených klinických center v Evropě, ale bohužel zde není generováno dostatečné množství nápadů. „Nadešel čas si s těmi hračkami hrát.“ Lepší integrace a spolupráce v rámci Brna je nevyhnutelným předpokladem pro to, aby se ICRC stalo mezinárodně konkurenceschopným.

Kenneth Moya, PhD (École normale supérieure v Paříži) ocenil zvýšenou kvalitu výzkumných týmů ve srovnání s rokem 2014 a také kontinuitu mezi prvním a druhým Joint Meeting. Poskytnutí hodnotící dokumentace v předstihu by usnadnilo celý evaluační proces. Moya zdůrazňuje také důležitost součásti ICRC evropské výzkumné sítě a význam centra pro regionální i národní rozvoj.

joinmeet77

joinmeet01