FNUSA-ICRC se představilo na evropské burze zdravotnického výzkumu

Zástupci Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) včetně jeho vedoucího Dr. Gorazda B. Stokina se ve čtvrtek 17. září v Bruselu zúčastnili burzy partnerů pro společné projekty ve zdravotnickém výzkumu. Akce pořádané v rámci programu na podporu evropské vědy Horizon 2020 se zúčastnilo 230 akademických institucí a soukromých společností podnikajících ve zdravotnickém výzkumu.

Zástupci FNUSA-ICRC měli schůzky s 25 potenciálními partnery z Arménie, Francie, Itálie, Litvy, Německa, Nizozemí, Polska, Španělska, Švýcarska, Turecka a Velké Británie. Během setkání prodiskutovali konkrétní možnosti spolupráce například v oblasti preklinických studií pro neurologii a kardiologii, využití kmenových buněk pro včasné odhalení a léčbu demence, intervenční kardiologie, zobrazovací metody, a preventivní kardiologie.

Na schůzky budou navazovat telekonference s potenciálními partnery a případně i studijní pobyty v partnerských institucích.

Více o akci lze najít zde.