Klinická péče

images/slider_images/klinicka_pece/image2.jpgimages/slider_images/klinicka_pece/image3.jpgimages/slider_images/klinicka_pece/image4.jpg

Jedním z cílů FNUSA-ICRC je poskytovat špičkovou klinickou a léčebně - preventivní péči, především v oblasti kardiovaskulárních a neurologických onemocnění, a to na základě vlastního výzkumu a posledních poznatků světové lékařské vědy.

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) má k dispozici 31 klinik, oddělení a ústavů, které poskytují špičkovou lékařskou péči prakticky ve všech medicínských oborech a disponuje řadou specializovaných a superspecializovaných pracovišť. V současné době má Ministerstvem zdravotnictví České republiky přiznán statut Komplexního onkologického centra ve spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem a Fakultní nemocnicí Brno, Komplexního kardiovaskulárního centra a Komplexního cerebrovaskulárního centra, což svědčí o vysoké prestiži zdravotnického zařízení. Ročně nemocnice ošetří téměř 30 000 hospitalizovaných pacientů a více než 500 000 ambulantních pacientů.

FNUSA-ICRC se snaží vytvářet harmonické prostředí, kde je vztah pacienta a zdravotníka založen na vzájemné důvěře a úctě, respektující etické i morální principy a hodnoty. Díky mezinárodní spolupráci se pro pacienty a lékaře otevírá nová možnost konzultací zdravotního stavu, posuzování diagnostických a léčebných postupů se zahraničními experty.

 

Informace pro pacienty

FNUSA:

FNUSA-ICRC:

 

FNUSA-ICRC se dlouhodobě věnuje také testování nových léčiv. K tomu bylo zřízeno Oddělení klinických studií, které úzce spolupracuje se všemi klinikami a odděleními FNUSA.