Kardiovize Brno 2030

Kardiovize Brno 2030 je jedinečný preventivní projekt v České republice, jehož cílem je zjištění aktuálních zdravotních rizik Brňanů a do roku 2030 jejich minimalizování prostřednictvím preventivních programů.

Projekt je rozdělen na dvě fáze. V rámci první, zahájené začátkem letošního roku, probíhá u náhodně vybraných dobrovolníků rozsáhlé mapování rizikových faktorů srdečně cévních onemocnění, mezi která se řadí například srdeční infarkt čí cévní mozková příhoda.

Získané informace pomohou určit zdravotní rizika u brněnské populace, která budou analyzována týmem odborníků a porovnávána s výsledky již ukončené studie Czech post-MONICA (která proběhla v letech 2007 – 2009 a jejímž cílem bylo sledování dlouhodobého vývoje rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění u 1 % náhodně vybraného vzorku běžné populace ČR). O průběhu a možnostech zapojení do první fáze čtěte více zde.

V rámci druhé fáze pak budou na základě dosažených výsledků navrženy vhodné preventivní tzv. intervenční programy, jejichž cílem bude snížit výskyt zjištěných rizikových faktorů. Programy se budou zaměřovat zejména na:

  • zvýšení pohybové aktivity
  • zlepšení stravovacích návyků
  • život bez tabáku
  • znalost vlastního zdravotního stavu

Vedoucími projektu jsou MUDr. Ondřej Sochor, působící ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně na I. interní kardioangiologické klinice, a prof. Francisco Lopez-Jimenez z americké Mayo Clinic, jenž byl mimo jiné hlavním řešitelem projektu CardioVision 2020, ze kterého koncept Kardiovize vychází.

Projekt CardioVision 2020 běží od roku 1999 v Olmsted Country, v americkém státě Minnesota. Cílem programu Cardiovision 2020 je dosáhnout co nejnižší nemocnosti a úmrtnosti na onemocnění srdce v USA v kraji Olmsted County v roce 2020.  Tímto směrem se chce vydat i projekt Kardiovize Brno 2030.

logo kardiovize

Logo projektu Kardiovize Brno 2030