Výzkumné sestry FNUSA-ICRC

V současné chvíli pracuje v Mezinárodním centru klinického výzkumu FNUSA-ICRC 25 sester na plné úvazky napříč všemi týmy.

Vzhledem k tomu, že některé projekty běží souběžně s klinickou praxí, je i několik sester, které potřeby výzkumu kryjí ke svým klinickým úvazkům drobným, např. 0,2 úvazkem.

Potřeba pozic Research Nurses byla pochopitelná i z důvodů množství studií jdoucích na centrum.

Není v pořádku, jestliže sestry na klinikách mají v rámci své klinické praxe zpracovávat i údaje týkající se studií. Jednak na to nemají časovou kapacitu a jednat se mnohdy neorientují ve výzkumných protokolech a neví, jak postupovat, aby vše bylo v pořádku.

Výzkumné sestry se staly aktivní a nepostradatelnou součástí týmů a zajišťují kontinuitu výzkumu jak po stránce práce se subjektem, tak i po stránce administrativní, které bývá mnohdy více než dost.

Všechny sestry ve výzkumu jsou erudované, registrované a s dlouholetou praxí, což vnímáme jako nezbytné k výkonu této profese. Sestry se aktivně prezentují na konferencích a sjezdech nejenom v rámci České republiky, ale i v zahraničí. Publikační činnost sester je podporována a výzkumné sestry se učí aktivně tyto možnosti vyhledávat.

Organizaci práce výzkumných sester zajišťují jednak ředitelé jednotlivých týmů, tak i na vrchní sestra FNUSA-ICRC.

 

Kontakt na vrchní sestru FNUSA-ICRC:

Libuše Martináková, MBA, e-mail: libuse.martinakova@fnusa.cz, tel.: +420 543 185 492, +420 604 227 115

sestry ICRC