Rozšiřování spolupráce s rakouskými partnery

Skupina zástupců výzkumných organizací z Rakouska navštívila 20. července FNUSA-ICRC, konkrétně jeho Centrum translační medicíny. Cílem jejich návštěvy byla příprava společného projektu do programu INTERREG, evropského programu na podporu meziregionální spolupráce. Spolupráce se zaměří na výzkum ukazatelů degenerativních a patologických změn, zvláště za použití mikrotechnologií.

Na projektu budou s FNUSA-ICRC spolupracovat Technická univerzita ve Vídni, Dunajská univerzita v Křemži, Ústav Ludwiga Boltzmanna pro experimentální a klinickou traumatologii a Jihočeská univerzita.

FNUSA-lab-0502