Umělá játra a obnova svalové tkáně - dva zajímaví hosté ve FNUSA-ICRC

Dva velmi významné vědce z Itálie hostilo na přednášce 25. října Mezinárodní centrum klinického výzkumu FNUSA-ICRC. Alberto Rainer se věnuje vývoji „umělých jater“ pro co nejpřesnější výzkum jejich onemocnění. Jeho tým se snaží co nejpřesněji ve výzkumu nasimulovat činnost jater, aby mohli podrobně zkoumat jejich nejčastější nealkoholickou metabolickou poruchu – steatózu, neboli ztučnění. Při ní se v jaterní tkáni mění normální biologické pochody a v nejhorších případech může přejít až v cirhózu. 

Italští výzkumníci proto vytvořili trojrozměrnou (3D) platformu s čipem s proudovou mikroskopickou strukturou, který pracuje stejně jako játra. V rámci tohoto výzkumu vědci kultivují jaterní buňky, které mají být podrobeny hromadění tuků-lipidů. Výhodou tohoto postupu oproti jiným (například na zvířatech) je výrazná eliminace vnějších vlivů
Jeho kolega Cesare Gargioli se snaží vytvořit funkční umělou svalovinu, která by pomohla v léčbě velmi závažných degenerativních onemocnění. Mezinárodní tým vědců úspěšně pěstuje funkční sval nohy v laboratorní misce, což může pomoci k léčbě u velkého počtu onemocnění svalstva.

Dřívější pokusy s přenosem svalstva byly neúspěšné, protože tělo hostitele/příjemce nevytvořilo potřebné nervy a cévy pro jeho okysličení. Vědecký tým proto vytvořil buňky napodobující přední holenní sval a ty pak geneticky modifikovali tak, aby podporovaly růst cév a nervů z hostitele. Výzkumníci doufají, že jejich výsledky mohou vést k léčby různých typů onemocnění, jako je Duchenneova svalová dystrofie (DMD), ve kterém je k nevratnému poškození svalové tkáně. Dědičné onemocnění DMD je nyní nevyléčitelné. Postiženým lidem odumírají svalová vlákna, což má za následek problémy s pohybem. Postupně jsou degenerací postiženy i svaly důležité pro dýchání, polykání a další pohyby. Dědičná choroba neušetří ani srdeční svalovinu.

(gep)

Gargioli

Rainer

Rainer2