FNUSA-ICRC rozbíhá panevropský registr RES-Q

Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC Stroke pod vedením doc. Roberta Mikulíka vyvinul a vybudoval registr pro sledování výkonnosti a kvality péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou nazvaný RES-Q (REgistry of Stroke Care Quality). Registr byl vybudován ve spolupráci s Evropskou společnost pro cévní mozkové příhody (European Stroke Organisation), která jej chce implementovat v zemích střední a východní Evropy a části Asie jako nástroj pro zkvalitnění péče o iktové pacienty (iktus = cévní mozková příhoda = mrtvice, pozn. red.).

„Pokud chcete něco zlepšit, a neplatí to jen o zdravotní péči, ale obecně, musíte to nejprve měřit. Registr, který jsme společně s kolegy neurology z dalších zemí vyvinuli, nám pomůže lépe zmapovat situaci, a díky tomu věnovat úsilí přesně tam, kde jsou mezery ve zdravotní péči. V každé zemi to může být jiné. V České republice se zaměříme hlavně na urychlení podání trombolýzy, protože velká část účinných léčebných postupů je již dobře ve zdravotním systému implementována (např. to, že pacient s cévní mozkovou příhodou je léčen na iktové jednotce nebo je léčený intravenózní trombolýzou). V některých východních zemích např. pojišťovna neproplácí nejmodernější dostupnou léčbu, kterou čeští pacienti dostávají jako standard. Mnozí si ji tedy nemohou dovolit a nemohou být vyléčeni. V Rumunsku například sanitka s iktovým pacientem nejezdí s majákem, tedy přednostně. Pacient tak ztrácí čas, který je při léčbě iktu stěžejní. A v Kyrgyzstánu se třeba stane, že nemají na benzín do sanitek dle sdělení tamních kolegů. Úroveň péče je tedy různá, ale náš cíl je stejný. Zlepšení o každý stupínek se počítá,“ uvádí doc. Mikulík, který řídí panevropský projekt s cílem zlepšení léčby cévních mozkových příhod, jehož je tento registr součástí.

Registr je otevřený všem nemocnicím na světě, které léčí pacienty s cévními mozkovými příhodami. Data se zaznamenávají jen jeden měsíc v roce, protože jde o sledování procesů v nemocnici, nikoli o sledování každého pacienta. To činí registr snáze akceptovatelný i pro vytížený nemocniční personál.

V České republice bude sběr dat zahájen v listopadu 2016. Do té doby je potřeba, aby se registrovalo co nejvíce nemocnic. Další roky vyhlásí měsíc sběru dat Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP, která se podílí na zavedení RES-Q registru v České republice a monitoraci iktové péče velmi podporuje.

RES-Q registr přišel v pravý čas, protože monitoring kvality zdravotní péče je stále více požadovaný nejen na národní úrovni, ale i mezinárodními organizacemi jako např. OECD (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj), která vyzývá své členské země, aby monitorovaly a poskytovaly data o kvalitě zdravotní péče. Registr RES-Q již podpořila i Světová zdravotnická organizace (WHO)

Vybudování medicínského registru vyžaduje spolupráci několika profesí. Technickou platformu registru RES-Q vyvinuli a dále rozvíjejí systémoví inženýři cerebrovaskulárního výzkumného programu FNUSA-ICRC, kteří mají mnohaletou zkušenost s budováním medicínských databází z kanadské University of Calgary.

„Technické řešení registru jsme navrhli tak, aby byl jednoduchý a uživatelsky příjemný. Také bude možné propojit tento registr s databázemi z jiných zemí a data automaticky dostat z jednoho do druhého. Hledáme cesty, jak získat co nejlepší data o kvalitě péče s co nejmenší zátěží pro lékaře,“ vysvětluje Andreea-Madalina Grecu, systémová inženýrka a IT vývojář registru.

Data registru by měla posloužit jako základ pro vytváření národních intervencí pro zlepšení iktové péče, na níž by měly spolupracovat Evropská společnost pro cévní mozkové příhody s národními ministerstvy zdravotnictví a lokálními profesními organizacemi. Dopad sběru dat do registru RES-Q by tedy mohl být obrovský.

„Kvalita iktové péče rozhoduje o dalším osudu pacienta. Proto Evropská organizace pro cévní mozkové příhody (European Stroke Organisation), jako profesní organizace, vyzývá všechny lékaře, aby se podíleli na monitorování péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou, což pomůže ke zlepšení výsledného stavu pacientů,“ uzavírá dr. Valeria Caso, prezidentka Evropské organizace pro cévní mozkové příhody.

Více se o registru RES-Q se lze dozvědět na www.qualityregistry.eu.

Ing. Veronika Svobodová, manažer cerebrovaskulárního výzkumného programu FNUSA-ICRC Stroke