Návštěvou odborné přednášky Stem Cells at the Dawn of New Medicine dr. Hynka Wichterleho na Velvyslanectví ČR ve Washingtonu, kterou byl završen každoroční Festival Mutual Inspirations 2017 (FMI), zahájili svou pracovní cestu po USA zástupci FNUSA-ICRC. Americký biolog českého původu Hynek Wichterle, který působí na Columbijské univerzitě v New Yorku, hovořil o svých průlomových metodách pro produkci neuronů míchy z pluripotentních embryonálních kmenových buněk v kultivační misce. Tento proces věrně rekapituluje normální embryonální vývoj a poskytuje jedinečnou příležitost studovat a experimentálně sledovat nervové buňky v kontrolovaném prostředí mimo embrya.

S předním světovým vědcem zkoumajícím kmenové buňky, Hynkem Wichterlem, vnukem slavného chemika Otty Wichterleho, kterému se připisuje vynález kontaktních čoček, se v rámci pracovní snídaně setkal i šéf FNUSA-ICRC, Gorazd B. Stokin, spolu s českým vědeckým diplomatem Luďkem Moravcem, který se podílí na organizaci programu FNUSA-ICRC ve Washingtonu.

 

Odborná přednáška na Velvyslanectví ČR ve Washingtonu D. C.