Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) hostilo koncem listopadu 7. Partnerské fórum, jehož cílem je prohloubení spolupráce se soukromým sektorem. Akce se zúčastnilo zhruba čtyřicet zástupců firem zabývajících se vývojem, výrobou a registrací zdravotnických prostředků, léčiv a doplňků stravy.

V rámci letošních prezentací se odborníci zaměřili na vybrané aspekty problematiky zdravotnických prostředků a její legislativní souvislosti. Odbornou část programu zahájil Ing. Pavel Leinveber, vedoucí výzkumník z Biomedicínského inženýrství, který prezentoval nové diagnostické postupy s potenciálem pro klinickou kardiologii a neurologii. Na problematiku klinických zkoušek zdravotnických prostředků v praxi FNUSA-ICRC včetně požadavků na žádosti podávané Etické komisi a praktických rad FNUSA se zaměřila Mgr. Lucie Tesárková, vedoucí Oddělení klinických studií a Ing. Zdeněk Handl, člen Etické komise FNUSA. Novinky z oblasti legislativy zdravotnických prostředků pak představila odborná konzultantka pro oblast zdravotnických prostředků- RNDr. Danuše Drahotová. S přednáškou týkající se evropské legislativy v oblasti zdravotnických prostředků vystoupila za Ministerstvo zdravotnictví ČR Mgr. Kateřina Pavlíková, vedoucí Oddělení zdravotnických prostředků. 

Účastníci Partnerského fóra po skončení prezentací využili tuto pravidelnou platformu také k diskusi se zástupci Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), Ministerstva zdravotnictví ČR a ke sdílení zkušeností a osvědčených postupů z praxe.

 

FNUSA ICRC | 7. partnerské forum