V prostorách FNUSA- ICRC se koncem listopadu uskutečnil VIII. workshop projektu Contract4Life|Pro život po infarktu myokardu. Workshopu se pod vedením MUDr. Oty Hlinomaze, vedoucího výzkumného týmu Akutní koronární syndromy a MUDr. Zuzany Kaifoszové, manažerky projektu Contract4Life v Evropě, zúčastnily edukační sestry z moravských kardiologických klinik z Brna, Jihlavy, Olomouce, Ostravy a Zlína. Předběžné výsledky ročního sledování českých pacientů potvrdily, že edukace spolu s osobním závazkem pacienta a s pravidelnými lékařskými kontrolami významně ovlivňují snížení kardiovaskulárního rizika u pacientů po AIM. Výsledky mezinárodního sledování budou prezentovány na kongresu Evropské kardiologické společnosti v roce 2018.