Článek výzkumné skupiny CAP v časopisech EMBO PRESS

Výzkumná skupina Plasticita nádorových buněk (Cancer Plasticity) FNUSA-ICRC, vedená Mgr. Karlem Součkem, Ph.D., zaznamenala významný úspěch. Do výběru odborných článků sestaveného na podporu letošního Světového dne boje proti rakovině byla editory časopisů skupiny EMBO Press zařazena práce Amandine Verlande, Ph.D., Mgr. Stjepana Uldrijana, CSc. a dalších spolupracovníků s názvem “Metabolický stres reguluje aktivitu ERK kontrolou heterodimerizace KSR-RAF”, jež byla nedávno zveřejněna v časopise EMBO Reports.