Zahajovací schůzka Alliance4Life

Zahajovací schůzka Alliance-4Life, strategického projektu deseti předních výzkumných institucí ze střední a východní Evropy, se konala od 15. do 17. ledna v Brně.


Alliance4Life má za cíl poukázat na současné mezery ve zdravotnickém výzkumu a snížit rozdíl mezi inovačním výkonem EU15 a EU13. Vzhledem k tomu, že je nová iniciativa podporována Evropskou komisí v rámci projektu Horizon 2020, očekává se, že výstupy a doporučení Alliance4Life mohou přinést užitečné vědecko-politické návrhy na úrovni
jak evropských, tak členských států.

Instituce participující na Alliance4Life budou spolupracovat na zlepšení v klíčových oblastech vědecké politiky a managementu a rozebírat tato témata na institucionální, národní a evropské úrovni. Kromě FNUSA-ICRC se do Alliance-4Life zapojili CEITEC Masarykovy univerzity; Centrum biomedicínského výzkumu Slovenské akademie věd; Lékařská univerzita v Lodži (Polsko); Lékařská fakulta Záhřebské univerzity (Chorvatsko); Univerzita v Tartu (Estonsko); Univerzita ve Vilniusu (Litva); Lotyšský ústav organické syntézy; Univerzita v Lublani (Slovinsko) a Semmelweisova univerzita (Maďarsko).