FAQ

 
  • Jaký je vztah mezi FNUSA a ICRC?

Mezinárodní centrum klinického výzkumu (International Clinical Research Center - ICRC) vzniklo jako projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) a jako takové je její nedílnou součástí.

  • Na jaké oblasti medicíny je centrum zaměřené?

V současné době běží v rámci centra celkem tři výzkumné programy zaměřené na oblast kardiovaskulárních onemocnění (11 výzkumných podprogramů) a neurověd (4 výzkumné podprogramy) a tzv. sdílená multidisciplinární platforma (6 podplatforem) sdružující obory, jako biomedicínské inženýrství, zobrazovací metody či buněčné inženýrství. Více informací o výzkumných týmech zde.

  • Z jakých zdrojů je centrum financováno?

FNUSA-ICRC je primárně financované ze strukturálních fondů Evropské unie (ERDF) prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Více informací o financování zde.