Financování

FNUSA-ICRC je v období 2016 až 2020 financované převážně ze zdrojů Národního programu udržitelnosti II (1 018 254 tisíc Kč) poskytovaných přes Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Finanční prostředky jsou dále získávány z národních a mezinárodních grantů, z Institucionální podpory poskytované Radou vlády ČR pro výzkum a vývoj a z vlastních zdrojů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně získaných zejména prostřednictvím smluvního výzkumu a komercializace výsledků výzkumu. Předpokládaný celkový rozpočet na období 1016 až 2020 je 1,786 mld. Kč.

Financování z Národního programu udržitelnosti II

Cíl Rozvinout FNUSA-ICRC do mezinárodně konkurenceschopného a udržitelného multidisciplinárního centra excelence v translačním lékařském výzkumu. Hlavním cílem v rámci program NPU II je zajistit dlouhodobou udržitelnost centra FNUSA-ICRC, což umožní rozvoj a integraci centra mezi národní a mezinárodní výzkumné infrastruktury.
Identifikační číslo projektu LQ1605
Název projektu Translation Medicine
Příjemce Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Datum zahájení projektu 2. 2. 2016
Datum ukončení realizace projektu 31. 12. 2020
Celkové uznané náklady projektu 1 786 391 000 Kč
Z toho schválená podpora  1 018 254 000 Kč

 

FNUSA-ICRC v letech 2010 až 2015 bylo financované převážně ze strukturálních fondů Evropské unie, a to prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (2,365 mld. Kč) a Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost (prostřednictvím tzv. Synergických projektů) poskytovaných přes Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Finanční prostředky jsou dále získávány z dotace ISPROFIN (1,66 mld. Kč) poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví ČR, z Institucionální podpory poskytované Radou vlády ČR pro výzkum a vývoj, z příspěvků Jihomoravského kraje a z vlastních zdrojů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně získaných zejména prostřednictvím smluvního výzkumu a komercializace výsledků výzkumu. Předpokládaný rozpočet na období 2011 až 2015 je 4,6 mld. Kč.

Parametry grantu OP VaVpI

Cíl Založení Mezinárodního centra klinického výzkumu jako multidisciplinárního Centra excelence aplikovaného kardiovaskulárního a neurovědního výzkumu, lékařského vzdělávání, klinické péče a transferu technologií 
Registrační číslo projektu

CZ.1.05/1.1.00/02.0123

Název projektu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA-ICRC)
Příjemce Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Datum zahájení projektu

1. 5. 2010

Datum ukončení realizace projektu 31. 12. 2015
Sledované období udržitelnosti 5 let
Celkové způsobilé výdaje 2 106 586 850 Kč
z toho strukturální fondy 1 790 598 822,50 Kč (85 %)
z toho státní rozpočet 315 988 027,50 Kč (15 %)
Další výdaje 2,27 mld. Kč
Z toho financováno z ISPROFIN 1,66 mld. Kč
Celkové předpokládané náklady projektu 4,6 mld. Kč