Kdo jsme

creatingmedicine

Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC), fungující od roku 2012, je vědecko-výzkumné centrum nové generace zároveň veřejné centrum špičkové lékařské péče zaměřující se na hledání nových metod, technologií a léčiv pro efektivní prevenci, včasnou diagnostiku a individualizovanou léčbu kardiovaskulárních a neurologických onemocnění. Ty se řadí mezi nejčastější příčiny úmrtí v moderní společnosti.

Centrum je budováno na základech dlouholeté úspěšné spolupráce fakultní nemocnice s americkou Mayo Clinic a dalšími českými i zahraničními partnery.

FNUSA-ICRC kombinuje čtyři hlavní součásti:

  • mezinárodní vědecko-výzkumné centrum,
  • veřejné zdravotnické zařízení,
  • mezinárodní vzdělávací středisko,
  • centrum pro průmyslovou spolupráci.

Těsné propojení lékařského výzkumu s klinickou péčí umožňuje přenášet výsledky nejnovějších výzkumů velmi rychle do klinické praxe, a trvale tak poskytovat pacientům přístup k nejmodernějším léčebným metodám a postupům.

Centrum s celkovým rozpočtem okolo 4,6 mld. Kč bylo v období 2011 až 2015 kofinancováno ze Strukturálních fondů Evropské unie z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Více o financování zde.

V současné době pracuje ve FNUSA-ICRC cca 300 zaměstnanců, převážně vědců, kteří působí ve 27 mezinárodních vědeckých týmech.

Výroční zpráva FNUSA-ICRC za rok 2015

Výroční zpráva FNUSA-ICRC za rok 2014

Newsletter FNUSA-ICRC