Management

Top Management

 StokinG

Gorazd B. Stokin, M.D., MSc., Ph.D., FNUSA-ICRC Chair

 

 SamekR

Mgr. René Samek, MSc., MA., Ředitel pro vnější vztahy

 Janota

Mgr. Michal Janota, Provozní ředitel

 Seilerovap2015

Ing. Pavla Seilerová, Finanční ředitelka

 

Dozorčí rada

Dozorčí rada je nejvyšším dozorčím orgánem ICRC. Dohlíží na všechny aktivity centra, zejména na poli výzkumu a vývoje, transferu technologií, vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů, ekonomiky, právních a etických otázek. 

Členové Dozorčí rady zde

 

Mezinárodní vědecký poradní sbor

Hlavní rolí Mezinárodního vědeckého poradního sboru (ISAB) je poskytovat rady a doporučení vedoucímu Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC) v otázkách dlouhodobé strategie pro kardiovaskulární výzkum a výzkum v oboru neurovědy a doporučovat hlavní priority pro střednědobé a krátkodobé plánování. Kromě toho ISAB podporuje efektivní spolupráci mezi jednotlivými vědeckými skupinami a připravuje návrhy na využití zajištěných finančních prostředků v rámci jednotlivých programů/výzkumných týmů. ISAB se rovněž účastní procesu tvorby doporučení pro vzdělávací programy, včetně programů dalšího vědeckého a klinického vzdělávání.

Členové Mezinárodního vědeckého poradního sboru zde