Členové Dozorčí rady

Martin Pavlík

MUDr. Martin Pavlík je ředitelem Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA), dále působí jako lékař a vysokoškolský pedagog. Od roku 2006 byl zástupcem přednosty pro léčebně-preventivní péči Anesteziologicko-resuscitační kliniky FNUSA. Působil také v zahraničí – britský York, Rakousko, australské Sydney. Je autorem zavedení projektu Medical Emergency Team Systém. Působí jako člen odborného kolegia ministra zdravotnictví a Vědecké rady Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Je předsedou Dozorčí rady FNUSA-ICRC.

Thomas Braun

Prof. Dr. Dr. habil. Thomas Braun je ředitelem a vědeckým pracovníkem na Institutu Maxe Plancka pro výzkum srdce a plic.Vystudoval filozofii a medicínu v Göttingenu a Hamburku, titul PhD v medicíně získal v roce 1987. V letech 1998 - 2004 bylředitelem Ústavu fyziologické chemie.

Lawrence S. B. Goldstein

Dr. Lawrence S. B. Goldstein, Ph.D. je čestným profesorem Oddělení buněčného a molekulárního lékařství a Oddělení neurověd na Kalifornské univerzitě v San Diegu (UCSD), Lékařské fakultě, jakož i ředitelem Programu pro kmenové buňky na UCSD a vědeckým ředitelem Stanford konsorcia pro regenerativní medicínu (Stanford Consortium for Regenerative Medicine).

Martin Jan Stránský

MUDr. Martin Jan Stránský, FACP je český lékař, vysokoškolský pedagog, Assistant Clinical Professor neurologie Yale School of Medicine, vydavatel a politik. Narodil se v roce 1956 v New Yorku jako syn Jana Stránského, spoluzakladatele československé sekce rozhlasové stanice Svobodná Evropa a vnuk Jaroslava Stránského, československého ministra spravedlnosti a školství v letech 1946-1948, který publikoval několik známých periodik v meziválečném Československu. Jeho pradědeček Adolf Stránský byl zakladatel Lidových novin (nejstaršího deníku v zemi) a první ministr obchodu Československé republiky.

Jakub Tolař

Jakub Tolař MD, PhD je ředitelem na Institutu kmenových buněk na Univerzitě v Minnesotě, docent pediatrie na Univerzitě v Minnesotě na Oddělení transplantace kve a kostní dřeně. Dále je lékařem v Amplatz Children’s Hospital – Fairview. Titul M.D. získal na Karlově univerzitě v ČR, titul Ph.D. z molekulární, buněčné, vývojové biologie a genetiky získal na Minnesotské univerzitě. Od roku 2011 je ředitelem na Institutu kmenových buněk na Univerzitě v Minnesotě.

Pavel Trčka

Ing. Pavel Trčka je nezávislý poradce v oblasti firemního poradenství. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě, obor mezinárodní obchod a mezinárodní finance. Jeho bankovní kariéra začala v roce 1990 v Citibank a.s. v Praze na pozici vedoucího oddělení konzultantů pro mezinárodní investory v tehdejším Československu, později se stal senior manažerem pro vztahy s mezinárodními společnostmi.

Robert G. Will

Robert G. Will CBE MA (Cantab) MD MB BChir FRCP FMedSci je profesorem klinické neurologie na Edinburské univerzitě a členem jejího Centra pro klinické mozkové vědy (Centre for Clinical Brian Sciences), multioborového translačního centra, které kombinuje základní a aplikovaný výzkum za účelem studia příčin, následků a léčby významných onemocnění mozku.

Miroslav Zámečník

Ing. Miroslav Zámečník je český ekonom a publicista. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a zúčastnil se programu Pew Fellow na Univerzitě v Georgetownu (Washington, D.C.). Na počátku 90. let byl ředitelem Centra hospodářských analýz kanceláře prezidenta Václava Havla. V letech 1994 až 1998 byl českým zástupcem u Světové banky, následně do roku 1999 pracoval ve společnosti Arthur D. Little jako senior konzultant pro české Ministerstvo financí.

Robert Zorec

Robert Zorec je profesorem patofyziologie na lékařské fakultě University of Ljubljana. Je členem Slovinské akademie věd a umění a Akademie Europaea. Titul PhD. získal v roce 1986 na University of Ljubljana ve Slovinsku za jeho práci na Lékařské Fakultě v anglickém Newcastlu nad Týnem. Další zkušenosti získal Dr. Zorec v Cambridge v laboratoři Dr. W. T. Masona. Od roku 1991 byl ředitelem Laboratory of Neuroendoscrinology-Molecular Cell Physilogy. V roce 1997 získal slovinské národní ocenění za vědu (Slovenia Prize for Science). V roce 2000 založil laboratoře BIOMEDICAL v Ljubljaně, kde je od roku 2006 ředitelem.