Členové Mezinárodního vědeckého poradního sboru

Aleš Blinc

Doktor Blinc absolvoval svá magisterská a doktorandská studia na Lékařské fakultě Univerzity v Lublani a období 1991 - 1993 strávil jako hostující výzkumný pracovník a asistent na jednotce hematologie a vaskulární medicíny Lékařské fakulty Univerzity v Rochesteru, Rochester, New York. Je lékařem na oddělení vaskulární medicíny Lékařského centra Univerzity v Lublani a docentem medicíny na Lékařské fakultě Univerzity v Lublani.

John Cleland

Profesor Cleland vystudoval medicínu na Univerzitě v Glasgow ve Skotsku, kde promoval v roce 1977. Po dokončení postgraduálních studií a výzkumu byl jmenován do funkce odborného asistenta v oboru kardiologie a do funkce čestného konzultanta kardiologa v Nemocnici u Svaté Marie v Paddingtonu a v Hammersmithově nemocnici v Londýně v období 1986-1994. V roce 1994 získal stipendium pro vědecké pracovníky od Britské kardiologické nadace na klinický výzkum v oblasti selhání srdce. V roce 1999 byl jmenován předsedou Kardiologické nadace na Univerzitě v Hull.

Hana Dawson

Doktorka Dawsonová vystudovala medicínu na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a dokončila svá doktorandská studia na University of South Florida v roce 1996. V současné době působí jako odborná asistentka v oboru neurologie na katedře neurologie Lékařské fakulty Dukeovy univerzity a v Lékařském centru Dukeovy univerzity.

Sreeganga Chandra

Sreeganga S. Chandra vystudovala bakalářský program na St. Joseph's College v Bangalore v Indii, kde promovala v roce 1989 a svá doktorandská studia dokončila v roce 1997 v oboru chemie na Purdue University v USA. Ve svém postgraduálním výzkumu se zaměřila na neuronovou buněčnou biologii a neurodegeneraci v laboratoři Thomas C. Südhof při UT Southwestern Medical Center v Dallasu. V současné době pracuje jako docentka v oboru neurologie a odborná asistentka v oboru molekulární, buněčné a vývojové biologie na katedře neurologie Lékařské fakulty Yaleovy univerzity a v programu zaměřeném na neurovědu, neurodegeneraci a regeneraci Yale Program in Cellular Neuroscience, Neurodegeneration and Repair.

David Kass

Doktor David A. Kass, dokončil svá bakalářská studia v oboru aplikované fyziky a technologie na Harvardské univerzitě v roce 1975 a vystudoval medicínu na Lékařské fakultě Yaleovy univerzity, kde v roce 1980 promoval. Vykonal svou interní stáž na Lékařské fakultě Univerzity George Washingtona v oboru interního lékařství a poté následoval stipendijní pobyt v oboru kardiologie na Lékařské fakultě Univerzity Johnse Hopkinse. V současné době působí jako ředitel Centra molekulární kardiologie Johnse Hopkinse a jako profesor buněčné a molekulární medicíny na Lékařské fakultě Univerzity Johnse Hopkinse.

Brett Kissela 

Doktor Brett vystudoval medicínu na Lékařské fakultě Washingtonovy univerzity a dále se vzdělával na Lékařské fakultě ve Wisconsinu, na Univerzitě v Michiganu a ve Fakultní nemocnici Univerzity v Cincinnati. Je vedoucí katedry neurologie a regenerativní medicíny Lékařské fakulty Univerzity v Cincinnati.

Fady Malik

Doktor Malik dokončil svá bakalářská studia na Kalifornské univerzitě v Berkeley, doktorandské studium na Kalifornské univerzitě v San Franciscu a studium medicíny na Kalifornské univerzitě v San Franciscu. Zastává funkci docenta na kardiologickém oddělení Kalifornské univerzity v San Franciscu a funkci ošetřujícího intervenčního kardiologa v lékařském centru Veterans Administration Medical Center v San Franciscu. Působí rovněž ve funkci Senior Vice President jako člen nejužšího vedení Výzkumu a raného vývoje v cytokinetice.

Kenneth Moya

Doktor Moya studoval biologii a medicínu na Harvardské univerzitě a získal v roce 1989 doktorát na Massachusettském technologickém institutu. Působil jako pedagog v Centru pro interdisciplinární výzkum v biologii a na École normale supérieure v Paříži ve Francii.

Peter Nestor

Peter Nestor studoval medicínu na Univerzitě v Melbourne v Austrálii, kde v roce 1989 promoval. V roce 1998 odešel na Cambridgeskou univerzitu, kde dokončil svá postgraduální studia v oboru využití pozitronové emisní tomografie u demence a poté zůstal v Cambridge jako docent. V roce 2005 se stal klinickým vědeckým pracovníkem Rady pro lékařský výzkum a docentem na Cambridgeské univerzitě. Od roku 2009 působil jak vysokoškolský pedagog v oboru kognitivní neurologie také na Cambridgeské univerzitě. V roce 2012 přešel do Německého centra neurodegenerativních onemocnění, kde vede skupinu zaměřenou na Alzheimerovu chorobu.

Jana Preiningerová

Doktorka Preiningerová studovala na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a studovala i na Yaleově univerzitě.  V období 2004 - 2010 působila jako odborná asistentka v oboru neurologie na Lékařské fakultě Yaleovy univerzity, ředitelka Programu neuroimunologie ve Fakultní nemocnici Yaleovy univerzity New Haven Hospital a vedla centrum pro roztroušenou sklerózu Yale Multiple Sclerosis Center (CT, USA), kde vytvořila program komplexní péče a vybudovala klinický výzkumný tým. Od roku 2009 je profesorkou medicíny na Karlově univerzitě v Praze (1. lékařská fakulta) a neuroložkou na katedře neurologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, která se specializuje na roztroušenou sklerózu. 

Marcelo Rubinstein

Doktor Rubinstein studoval medicínu a molekulární biologii v Argentině a ve Spojených státech. V letech 1997-2011 působil jako zahraniční vědecký pracovník a aspirant na Lékařském institutu Howarda Hughese ve Spojených státech. Je ředitelem laboratoře Národní rady pro vědecký a technický výzkum Argentiny, hlavním zkoušejícím a docentem na Fakultě přírodních věd Universidad de Buenos Aires.

Gustavo Sevlever

Doktor Sevlever vystudoval medicínu na Lékařské fakultě Univerzity v Buenos Aires a studoval také na Kalifornské univerzitě v San Diegu. Je vedoucím oddělení neuropatologie a molekulární biologie Neurologického institutu FLENI v Buenos Aires a je jedním z předních odborníků na využití kmenových buněk v neurologii.