Naše mise a vize

Mise FNUSA-ICRC: Přispívat k péči o zdraví a kvalitě lidského života pomocí výzkumu vedoucího k přelomovým objevům v medicíně, průkopnickému systému vzdělávání a klinické praxi, jež respektuje potřeby pacienta.

Vize FNUSA-ICRC: Podstatné zkvalitnění péče o zdraví a kvalitu lidského života vzájemným propojením klinické péče, vědy a výzkumu, vzdělávání a spolupráce s průmyslem.

Jsme přesvědčeni, že kvalitativní změny péče o zdraví a kvalitu života lze dosáhnout především vytvářením silných mezinárodních partnerství umožňujících skutečnou systémovou změnu prostředí. S tímto cílem rozvíjíme spolupráci s výzkumnými pracovníky předních organizací v České republice i zahraničí, včetně renomované Mayo Clinic.

 

Motto FNUSA-ICRC: "Tvoříme budoucnost medicíny."