Návštěva francouzského atašé pro vědu a vysoké školy ve FNUSA

Brno, 27. února 2017

Francouzský atašé pro vědu a vysoké školy Mathieu Wellhoff a jeho zástupkyně Julie Hallac navštívili Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny (FNUSA-ICRC), aby se seznámili s našimi aktivitami a výsledky. Diskutovali o možnostech posílení spolupráce našich výzkumných týmů s vědeckými institucemi ve Francii.

FNUSA-ICRC již má navázáno několik kontaktů ve Francii, například Dr. Vinciguerra (tým Epigenetika metabolismu a procesů stárnutí) spolupracuje s týmem v Evropském institutu systémové biologie a lékařství v Lyonu, tým Kmenové buňky a buněčná signalizace má spolupráci s Université de Montpellier, a tým Laboratorní onkologický translační výzkum spolupracuje s Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP HM). Dr. Kenneth Moya z prestižní Collége de France je od přelomu let 2013/2014 členem Mezinárodního vědeckého poradního sboru FNUSA-ICRC a každoročně navštěvuje Brno, aby se zúčastnil pravidelných hodnocení našich výzkumných týmů.

„Rozvoj spolupráce s výzkumníky francouzských výzkumných institucí je jednou z našich výzkumných priorit, protože francouzská věda má v EU významnou pozici. Francie je například třetím největším příjemcem grantů z programu EU Horizon 2020 podle finančního objemu,“ sdělil Martin Pavlík, ředitel svatoanenské nemocnice. Francouzské výzkumné instituce jsou úspěšné při žádostech o evropské granty – průměrná míra úspěšnosti napříč EU je 13 procent, ale Francie byla dosud úspěšná v téměř 17 procentech svých přihlášek (pro srovnání, Česká republika je až na šestnácté pozici mezi příjemci grantů EU a má úspešnost 13 procent). Zájem o navázání nebo rozšíření spolupráce s Francií již projevilo několik výzkumných týmů FNUSA-ICRC.

15 2 2017 Stereotaxis 1757

M. Wellhoff a J. Hallac v Centru pro translační medicínu FNUSA-ICRC

15 2 2017 CTM2 1805

M. Wellhoff a J. Hallac u přístroje STEREOTAXIS EPOCH™ v laboratoři týmu Intervenční srdeční elektrofyziologie FNUSA-ICRC
Fotografie: FNUSA - Martina Petříková