Veřejné zakázky

Veškeré podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky FNUSA-ICRC jsou zveřejňovány na profilu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně v elektronickém systému pod následujícím odkazem: 

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/Profilfnusa

Na tomto profilu jsou k dispozici veškeré informace o probíhajících veřejných zakázkách včetně zadávací dokumentace, příloh a doplňujících informací. Dále jsou zde zveřejněny výsledky všech ukončených zadávacích řízení.

Veřejné zakázky malého rozsahu jsou zveřejňovány na webové stránce Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Názvy zakázek přímo souvisejících s FNUSA-ICRC vždy začínají touto zkratkou.