V rámci FNUSA-ICRC usilujeme o zkvalitnění nejen výzkumné činnosti, ale také klinické péče poskytované pacientům i prostřednictvím spolupráce s akademickými a dalšími odbornými institucemi.
Jsme přesvědčeni, že výzkumného pokroku, zkvalitnění zdravotní péče a zlepšení kvality lidského života lze dosáhnout také prostřednictvím silných mezinárodních partnerství umožňujících skutečnou systémovou změnu prostředí a navrácení investice do našeho Centra zpět společnosti. Proto podporujeme spolupráci s odborníky z předních českých i zahraničních institucí.

V současné době vytváříme jedinečnou regionální vědeckou platformu pro špičkové vědce na Moravě s dopadem daleko za hranice střední Evropy. Tato platforma spojuje FNUSA-ICRC se čtyřmi významnými výzkumnými institucemi v Moravském kraji (Ústav molekulární a translační medicíny na Palackého univerzitě v Olomouci - IMTM, Regionální centrum aplikované molekulární onkologie Masarykova onkologického ústavu - RECAMO, Neurologické oddělení Lékařské fakulty Fakultní nemocnice v Olomouci a Výzkumná skupina pro léčbu rakoviny krve na Ostravské univerzitě - BCRG). Tato platforma bude vytvořena díky projektu "Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí" (zkráceně ENOCH), který byl nedávno schválen pro jako grant ze strukturálních fondů EU. Hlavním výzkumným cílem v rámci tohoto projektu je během realizační fáze projektu od roku 2018 do roku 2023 formulovat společný výzkumný program, který se zaměřuje na výzkum stárnutí a onemocnění souvisejících se zvyšujícím se věkem, jako například rakovina, chronická zánětlivá a degenerativní onemocnění.

Nahoru