Výsledky spolupráce

Patenty v USA v rámci spolupráce s klinikou Mayo:
Patent v USA s Ústavem přístrojové techniky Akademie věd ČR
Společný patent s Masarykovou univerzitou
Mayo Clinic LogoCAS LogoMasarykova Universita Logo
Nahoru