Spolupráce

images/slider_images/spoluprace/image1.jpgimages/slider_images/spoluprace/image2.jpgimages/slider_images/spoluprace/image3.jpgimages/slider_images/spoluprace/image4.jpg

Cílem naší spolupráce s průmyslem je:

  • Realizovat výzkumné projekty, jejichž náročnost a komplexnost vyžaduje spolupráci akademického a průmyslového sektoru.
  • Zajistit rychlejší přenos výsledků výzkumu do praxe a zkrátit tak dobu do využitelnosti nových preventivních, diagnostických a léčebných postupů pacienty.
  • Využívat příjmy ze smluvního výzkumu pro podporu vlastního výzkumu a celkového rozvoje FNUSA-ICRC.


Formy spolupráce: