Národní spolupráce

Ve spolupráci s akademickými a odbornými institucemi se v rámci FNUSA-ICRC budeme snažit o zkvalitnění nejen výzkumné činnosti, ale také klinické péče poskytované pacientům. Jsme přesvědčeni, že kvalitativní změny výzkumu, zdravotní péče a kvality lidského života lze dosáhnout prostřednictvím silných mezinárodních partnerství umožňujících skutečnou systémovou změnu prostředí. Proto podporujeme spolupráci s odborníky z předních českých i zahraničních institucí, včetně renomované Mayo Clinic. Tyto aktivity pak povedou k navázání spolupráce i s dalšími partnery z České republiky i zahraničí.

 

Přehled spolupracujících institucí: