HOBIT – HOdina BIologie pro živoT - ukončený projektlogo hobit

 • Celý název projektu: HOBIT – HOdina BIologie pro živoT: Implementace problematiky cerebrovaskulárních a kardiovaskulárních onemocnění do školního vzdělávacího plánu
 • Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.16/02.0136
 • Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání
 • Oblast podpory: 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Rozpočet projektu: 4 742 922,00 Kč
 • Začátek realizace: 1. 4. 2013
 • Konec realizace:  30. 3. 2015
 • Délka realizace projektu: 24 měsíců
 • Odborný garant projektu: doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.
 • Garant kardiovaskulární sekce: prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
 • Manažer projektu: Mgr. Lucie Hanáková

HOBIT je inovativní edukační projekt určený pro žáky základních škol a studenty víceletých gymnázií Jihomoravského kraje. Smyslem projektu je předat žákům zcela jednoduché informace, které vedou k záchraně života při vzniku cerebro- a kardiovaskulárních onemocnění. Žáci se budou učit reagovat pomocí multimediálního a simulačního vzdělávání na příznaky mozkového a srdečního infarktu tak, aby byli schopni postiženému zachránit život. Výuka žáků bude probíhat v jedné hodině biologie ve dvou po sobě jdoucích školních letech. Náplní této hodiny bude poutavý multimediální instruktážní film, který žákům vysvětlí podstatu cerebro- a kardio-vaskulárních onemocnění a ukáže příznaky těchto onemocnění spolu se správnou reakcí na ně. Znalosti žáků prověří simulační test před a po instruktáži edukativním filmem. Do projektu je zapojeno celkem 37 škol Jihomoravského kraje, jejich seznam je k dispozici zde.

Výsledky edukace ověřené v tomto pilotním projektu budou prezentovány na závěrečné konferenci, jak zástupcům škol a úřadů, tak odborných lékařských společností.

Cílem projektu je ověřenou metodiku edukace rozšířit do dalších škol ve všech regionech, a tím přispět k prevenci cerebro- a kardiovaskulárních chorob v ČR. Mimo aktivity projektu HOBIT Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně již navázala spolupráci se školami z Chomutovského okresu, ve kterých bylo vzdělávání o těchto závažných onemocněních úspěšně zahájeno. Jedná se o tyto školy.

Více informací na stránkách projektu

Kontakt

Mgr. Lucie Hanáková - Manažer projektu

Tel.: +420 543 185 572, mobil: +420 602 667 017, e-mail: lucie.hanakova@fnusa.cz


Soubory ke stažení

Loga ke stažení

 

Související odkazy

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Facebook FNUSA a FNUSA-ICRC

Facebook HOBIT

Jihomoravský kraj

Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže - Řídící orgán OP VK

Ministerstvo zdravotnictví - Poskytovatel dotace

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007 – 2013

 

Aktuality ZDE

 

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

 

logolink eu