ICRC Human Bridge – podpora kvalitních týmů výzkumu (Postdoc Cardio) - ukončený projekt

 • Celý název projektu: ICRC Human Bridge - podpora kvalitních týmů výzkumu a vývoje pomocí vzniku postdoktorských pozic
 • Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/30.0023
 • Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
 • Oblast podpory: 7.2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Rozpočet projektu: 4 851 978,40 Kč
 • Začátek realizace: 1.5.2012
 • Konec realizace: 30.4.2015
 • Délka projektu: 36 měsíců
 • Odborný garant projektu: doc. MUDr. Tomáš Kára, Ph.D.

Cílem projektu je přispět k většímu uplatnění absolventů doktorandských programů. V rámci projektu bude vytvořena pozice pro jednoho postdoka, který bude začleněn do Mezinárodního centra klinického výzkumu (FNUSA-ICRC), výzkumného programu „Vývoj nových strategií pro časnou diagnostiku a pokročilou léčbu kardiovaskulárních onemocnění“.

Postdok se bude vedle vědeckovýzkumné činnosti podílet i na vzdělávacích aktivitách FNUSA-ICRC (přednášková činnost pro pregraduální studenty, odborné diskuse s lékaři před atestací a postgraduálními studenty). Dílčím cílem projektu je podpora mobility mezi výzkumnými institucemi. Postdokovi bude umožněna účast na zahraniční stáži na Mayo Clinic v délce 6 měsíců, kde bude postdok začleněn do excelentního výzkumného týmu v Laboratoři kardiovaskulární fyziologie a v kardiovaskulárním výzkumném spánkovém centru na Mayo Clinic v Rochesteru. Jedná se o jednu z nejlepších vědeckých laboratoří ve své oblasti na světě. Všechny své výstupy a výsledky vědecké práce bude postdok v průběhu realizace projektu prezentovat na mezinárodních zahraničních konferencích, celkem je plánována účast na 4 konferencích v USA.

Kontakt

Mgr. Petra Hrstková - Manažer projektu
Tel.: +420 543 185 572, mobil: +420 733 149 145, e-mail: petra.hrstkova@fnusa.cz


Loga ke stažení

Dokumenty


Související odkazy

 

 

Aktuality ZDE

 
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
 
 

logolink eu