Inkubátor mladých talentů (HB CARDIO) - ukončený projekt

 • Celý název projektu: ICRC Human Bridge - podpora studijních pobytů českých vědců v zahraničí: Inkubátor mladých talentů 
 • Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/20.0022
 • Název programu: Operační Program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Prioritní osa: 7.2 Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj
 • Oblast podpory: 7.2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Rozpočet projektu:  36 738 157,30 Kč
 • Začátek realizace: 1. 7. 2011
 • Konec realizace: 30. 6. 2014
 • Délka projektu: 36 měsíců
 • Odborný garant projektu: doc. MUDr. Tomáš Kára, Ph.D.
 • Manažer projektu: Ing. Petr Rychtecký

Projekt usiluje o rozvoj odborných znalostí a schopností výzkumných pracovníků kardiologických týmů Mezinárodního centra klinického výzkumu (FNUSA–ICRC) a post-graduálních a pre-graduálních studentů pomocí jejich začlenění do mezinárodních klinických medicínských týmů v rámci odborných stáží na špičkové zahraniční instituci.

Díky projektu budou moci jeho účastníci přenést cenné know-how ze zahraničních odborných pracovišť do FNUSA–ICRC a díky získaným znalostem a zkušenostem budou schopni realizovat výzkumy na vyšší úrovni. Stážisté také budou mít možnost navázat důležité pracovní kontakty, které následně využijí pro jejich další spolupráci na mezinárodních vědeckých projektech.

Mezinárodní spolupráce a přenos know-how bude také podpořen realizací videokonferenčních přenosů odborných přednášek z Mayo Clinic a také návštěvami zahraničních expertů přímo ve FNUSA-ICRC.

Související odkazy

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Facebook FNUSA a FNUSA-ICRC

Mayo Clinic - spolupracující instituce

Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže - Řídící orgán OP VK

Ministerstvo zdravotnictví - Poskytovatel dotace

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007 – 2013

 

Aktuality ZDE

 

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

logolink OP VK