Inkubátor mladých talentů III (HB PLATFORMY) - ukončený projekt

 • Celý název projektu: ICRC Human Bridge – podpora studijních pobytů českých vědců v zahraničí III: Inkubátor mladých talentů
 • Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/20.0239
 • Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Prioritní osa: 7.2 Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj
 • Oblast podpory: 7.2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Rozpočet projektu:  33 238 124,70 Kč
 • Začátek realizace: 1. 6. 2012
 • Konec realizace:  31. 5. 2015
 • Délka projektu: 36 měsíců
 • Odborný garant projektu: doc. MVDr. Michal Vlašín, Ph.D

Hlavním cílem projektu je rozvoj vědecko-výzkumných pracovníků FNUSA-ICRC v šesti vědecko-experimentálních platforem (ACBMECBCECMICPUICCT), zabývajících se molekulárním, celulárním a biomedicínským inženýrstvím a dále zobrazovacími metodami a regenerativní medicínou. Všechny zmíněné oblasti výzkumu mohou nejen zabránit, ale zároveň předcházet vážným zdravotním problémům a onemocněním.

Do projektu jsou zapojeni postgraduální studenti brněnských univerzit, pracovníci podpůrných vědeckých týmů a výzkumní pracovníci mimo FNUSA-ICRC. Projekt podporuje rozvoj zmíněných cílových skupin prostřednictvím dlouhodobých i krátkodobých zahraničních stáží na zahraničních univerzitách, začleněním do mezinárodních vědeckých týmů na zahraničních partnerských institucích a účasti výzkumníků na mezinárodních vědeckých seminářích a konferencích. Mezi další aktivity projektu patří také organizace konferencí a workshopů za účasti zahraničních expertů na témata spojená s novinkami ve výzkumu a vývoji, používání inovačních technologií a další.

Pomocí těchto aktivit se účastníci projektu seznámí s těmi nejmodernějšími vědeckými postupy, a získají zkušenosti z práce v mezinárodním kolektivu, čímž přispějí ke zvýšení prestiže FNUSA-ICRC doma i v zahraničí.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Kontakt

Ing. Alena Tresová - Manažer partnera FNUSA Tel.: +420 543 185 585, e-mail: alena.tresova@fnusa.cz

Loga ke stažení

Související odkazy

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Facebook FNUSA a FNUSA-ICRC

Mayo Clinic - spolupracující instituce

Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže - Řídící orgán OP VK

Ministerstvo zdravotnictví - Poskytovatel dotace

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007 – 2013


Aktuality ZDE

 

logolink eu