Integrated Interventional Imaging Operating system - ukončený projekt

  • Název projektu: Integrated Interventional Imaging Operating systém (IIIOS)
  • Název programu: 7. Rámcový program EU pro vědu a výzkum
  • Prioritní osa: PEOPLE-ITN
  • Koordinátor projektu: University of Dundee
  • Začátek realizace: 1. 10. 2009
  • Konec realizace: 30. 9. 2013
  • Délka projektu: 36 měsíců
  • Odborný garant projektu: doc. MUDr. Tomáš Kára, Ph.D.

Projekt IIIOS (Integrated Interventional Imaging Operating system) , realizovaný prostřednictvím tzv. 7. rámcového programu EU pro vědu a výzkum, si klade za cíl přispět k vývoji nových technik a zařízení pro zkvalitnění zobrazovacích metod a zajištění minimálně invazivní léčby kardiovaskulárních onemocnění, rakoviny a dalších chorob. Projekt vytváří partnerskou síť, která umožňuje zapojeným Ph.D. studentům získat praktické zkušenosti s použitím pokročilých moderních technologiích. Pro mladé výzkumníky jsou organizovány také speciální mezinárodní kurzy zaměřené na nové možnosti v oblasti zobrazovacích metod jako například ultrazvukové a bi-fotonické zobrazování pomocí magnetické rezonance a pozitronové emisní tomografie.

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně je do projektu IIIOS partnersky zapojena prostřednictvím Mezinárodního centra klinického výzkumu, které se bude podílet na vývoji nových technologií pro nukleární magnetickou rezonanci (NMR) řízených srdečních zásahů.